150 milyar lira iç borçlanma hedefleniyor

Gelecek yıl 150.6 milyar TL iç, 13.7 milyar TL dış borçlanma planlanıyor; toplam iç borç çevirme oranı ise % 87.5 olarak hedeflendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Hazine, 2012'nin Kasım, Aralık ile 2013'ün Ocak aylarında 33,8 milyar lira borç ödeyecek, 25,8 milyar lira da borçlanacak. Hazine Müsteşarlığı'nın 2012 Kasım-2013 Ocak dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, Hazine, bu dönemde 25,8 milyar lira tutarında iç borçlanmaya giderken, söz konusu dönemde dış borçlanma yapmayacak.

 
Hazine, Kasım ayında 5, Aralık ayında 1 ve 2013 Ocak ayında da 5 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.
 
3 ayda 26 milyar lira borçlanılacak
 
Hazine, Kasım ayında 13 milyar lira, Aralık ayında 1,2 milyar lira, 2013 yılı Ocak ayında ise 11,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Hazine Müsteşarlığının 2012 yılı Kasım, Aralık-2013 yılı Ocak dönemi İç Borçlanma Stratejisi açıklandı.
Buna göre Hazine, Kasım ayında 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 13 milyar liralık, Aralık ayında ayında 1,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1,2 milyar liralık, 2013 yılı Ocak ayında ise 13 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
 
 
Kasım'daki borçlanmanın 8,9 milyar lirası piyasaya, 4,1 milyar lirası da kamuya yapılacak satışlardan oluşacak. Aralık ayında da borçlanmanın 800 milyon lirası piyasaya 400 milyon lirası da kamuya yapılacak. 2013 yılı Ocak ayındaki 11,6 milyar liralık borçlanmanın 9,7 milyar lirası piyasaya, 1,9 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak.
Kasım'da 20,6 milyar lira, Aralık'ta 2,2 milyar lira, 2013 yılı Ocak ayında 16,8 milyar lira olmak üzere, söz konusu dönemde toplam 39,6 milyar lira tutarında ödeme yapılacak. Bu ödemenin 33,8 milyar lirası iç borç servisinden oluşacak.
 
Kasım ayında 1,4 milyar lira, Aralık ayında 700 milyon lira, 2013 yılı Ocak ayında da 3,8 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar liralık dış borç servisi yapılacak.
 
Hazine bu dönemde toplam 25,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.
 
Çevirme oranında yıl sonu beklentisi yüzde 84
 
İç borç çevirme oranının yıl sonunda yüzde 83.4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl 150.6 milyar TL iç borçlanma, 13.7 milyar TL dış borçlanma planlanıyor; toplam iç borç çevirme oranının yüzde 87.5 olması öngörülüyor.
 
Gelecek yıl 172.1 milyar TL iç borç servisi, 16.5 milyar TL dış borç servisi öngörülüyor. İç borç servisinin 143.2 milyar TL'lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 28.9 milyar TL'lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülüyor.
 
Özelleştirmeden 24 milyar bekleniyor
 
Geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından sağlanacak finansmana ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 13.7 milyar TL dış finansman hedefleniyor.
 
Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri,TMSF'den aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri vekasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek diğer finansman toplamının 24.3 milyarTL olması bekleniyor.
 
Gelecek yıl 2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu göstergetahviller düzenli olarak her ay ihraç edilecek.
 
TL cinsi kuponsuz bonolar ve tahviller, 7 yıl vadeli ihalelere endeksli FRNile 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasakoşullarına bağlı olarak ihraç edilecek.
 
TL cinsi kira sertifikalarının Şubat ve Ağustos aylarında ihraç edilmesiplanlanmakta; piyasa katılımcılarının ilave talebi ayrıca değerlendirilecek. Daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil ihracı imkanları değerlendirilecek;piyasa koşullarının uygun olması durumunda, yeni iç ve dış borçlanmaenstrümanları ihraç edilebilecek.
 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir