Bankacılıkta istihdam 3 bin 413 kişi arttı

2014 yılında bankacılık sektöründe istihdam 3 bin 413 kişi artarak 200 bin 878 kişi oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2014 yılında bankacılık sektöründe istihdamın 3 bin 413 kişi artarak 200 bin 878 kişi olduğunu açıkladı. 

TBB'nin, "Türkiye'de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporuna göre, bankacılık sisteminde ekim-aralık 2014 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 51, mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 4 olarak belirlendi. 

Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 11 tanesi özel sermayeli ve 19 tanesi yabancı sermayeli banka iken, Rabobank AŞ, 4 Eylül 2014 tarihinde faaliyet izni alarak, 3 Kasım 2014 tarihinde faaliyetlerine başladı. 

Rapora göre, 2014 yılı sonu itibariyle mevduat bankalarıyla kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, temmuz-eylül 2014 dönemine göre 34 adet, geçen yıl sonuna göre 202 adet artarak 11 bin 223 oldu.  

Ekim-aralık 2014 döneminde şube sayısı, 2013 yıl sonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 103 adet, özel sermayeli mevduat bankalarında 116 adet, kalkınma ve yatırım bankalarında 1 adet artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 18 adet azaldı. 

Söz konusu dönem itibariyle ise mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 329, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.167, özel sermayeli mevduat bankalarında 496, yabancı sermayeli bankalarda ise 117 oldu. 

Çalışanların yüzde 83'ü yüksek öğrenim mezunu 

Raporda yer alan bilgilere göre, mevduat bankalarıyla kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı temmuz-eylül 2014 dönemine göre 1.779 kişi (yüzde 0,9 oranında), son bir yılda ise 3 bin 413 kişi (yüzde 1,7 oranında) artarak 200 bin 878 oldu. 

2013 yıl sonu rakamlarıyla karşılaştırıldığında çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.385 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 2 bin 473 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında 278 kişi artarken, Fon bankasında 2 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 721 kişi azaldı. 

Ekim-aralık 2014 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 28'i kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 48'i özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 21'i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi. 

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 746 iken, bu rakamın kamu sermayeli bankalarda 18 bin 617, özel sermayeli bankalarda 8 bin 713 ve yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 286 olduğu kaydedildi. 

Ekim-aralık 2014 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'inin ilköğretim, yüzde 16'sının orta öğretim, yüzde 77'sinin yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6'sının ise yüksek lisans ve doktora yapanlardan oluştuğu belirtilen raporda, ayrıca şu bilgilere yer verildi: 

"Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 86'sı yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmaktadır. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 85, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 76, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 83 şeklindedir. 

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51'dir. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında yüzde 37, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 34 düzeyindedir." 

Bu konularda ilginizi çekebilir