23 °C

BDDK'dan değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı

BDDK'dan değişiklik

İSTANBUL - Resmi Gazete'nin 6 Eylül tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı. 

Buna göre, bankanın çekirdek sermaye yeterliliği oranının veya konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranının yüzde 5.125'in altına düşmesi halinde, BDDK'nın bu yönde alacağı karar uyarınca ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının değeri azaltılabilecek veya bu araçlar hisse senedine dönüştürülebilecek. 

Bankacılık Kanunu'nun 71. maddesi çerçevesinde bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde, BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları kayıtlardan silinebilecek veya hisse senedine dönüştürülebilecek. 

Yönetmeliğin tanım maddesinde "katkı sermaye" yeniden tanımlandı. Bu kapsamda, bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları kayıtlardan silinebilecek veya hisse senedine dönüştürülebilmesine imkan sağlanacak. 

Katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının kayıtlardan silinmesine veya hisse senedine dönüştürülmesine ilişkin esaslar BDDK tarafından belirlenecek.