BDDK'dan Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ'ye izin

BDDK, Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.

BDDK'nın Resmi Gazetede yayımlanan izin kararına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14'üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, anılan Kanunun 15'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir."