17 °C

BISTEP'e başvuru tarihi uzatıldı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı'na (BISTEP) 19 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

BISTEP'e başvuru tarihi uzatıldı

Sermaye piyasalarının ve kurumsallaşmanın bir bütün olmasından yola çıkılarak şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla Borsa İstanbul'un iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi'nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla geliştirilen  Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı'na (BISTEP) başvuru süresi, şirketlerden gelen talep doğrultusunda 19 Ağustos'a kadar uzatıldı. 

BISTEP, büyüme potansiyeline sahip şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine destek vermeyi, sermaye piyasaları ile tanışıklıklarını artırmayı ve bu piyasalara yönelmek istemeleri halinde gereken bilgi birikimine sahip olmalarını amaçlıyor. Kurumsallaşma, şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi günümüzde her şirketin önceliği olan alanlarda şirketlerin fark yaratmasına katkıda bulunmayı hedefleyen BISTEP ayrıca şirketlere sermaye piyasalarının iş ağına etkin bir biçimde dahil olma imkanı da sağlayacak.

Program 3 aşamadan oluşuyor 

Üç aşamadan oluşan bir yıllık programın ilk aşamasında kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme, liderlik ve yönetim uygulamaları, girişimcilik ve büyüme stratejileri, inovasyon, globalleşme, hukuk, pazarlama, marka yönetimi, kurum stratejisinin belirlenmesi, sermaye piyasasının şirketlere sunduğu alternatif çözümler gibi pek çok alanda düzenlenecek seminerlerde alanında önde gelen isimler tarafından katılımcılara bilgi aktarımı yapılacak. Düzenlenecek paneller ile güncel konuların interaktif bir ortamda tartışılması sağlanacak.

Programın ikinci aşamasında profesyonel danışmanlar önderliğinde şirketlerin merkezinde şirket yöneticileri ile mevcut durum analizi ve strateji çalışmaları yapılacak. Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflerine ulaşmak için almaları gereken aksiyonlar belirlenerek bir yol haritası hazırlanacak. Bu aşamada ayrıca şirketler için öncelikli konularda seminerler düzenlenecek ve böylece bilgi paylaşımı ve iletişimde süreklilik sağlanacak. Katılımcı şirketlerin kurumsallaşma stratejilerini hayata geçirdikleri üçüncü aşamada ise seminerler, bilgi paylaşımı odaklı oturumlar ve “networking” amaçlı etkinlik programları düzenlenecek. 

Programa, kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve son hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan şirketler başvurabilecek. Programa kabul edilen şirketlerin üst düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda taahhüt alınacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap