8 °C

CHP'den Varlık Fonu'na ilişkin soru önergesi

CHP'li Salıcı, Varlık Fonu yönetiminin ICBC ile 5 milyar dolarlık kredi alım görüşmeleri yapmasıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi sundu.

CHP'den Varlık Fonu'na ilişkin soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Varlık Fonu yönetiminin Çinli ICBC ile 5 milyar dolarlık kredi alım görüşmeleri yapması üzerine Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu.

Soru önergesi metninde şu ifadeler yer aldı:

"6741 sayılı Kanun'un 26 Ağustos 2016 tarih 29813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile kurulan, 17 Ekim 2016 tarih 2016/9429 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapısı ve işleyişine dair esasların belirlendiği Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş'nin kuruluş amacı dayanak metinlerde proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama, yerli ve yabancı ortaklıklar kurma ve diğer yöntemlerle kaynak temini sağlama, alt fonların kurulması ve yönetimi, faaliyetleri çerçevesinde araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirme, piyasalarda güveni artırıcı adımlar atma olarak belirlenmiştir.

Şirketin kurulmasının ardından 24/01/2017 tarih 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, BİST ve Türksat'taki Hazine'ye ait hisselerin tamamı ile Türk Telekom'daki Hazine'ye ait %6,68'lik hisse ile ETİ Maden ile ÇAYKUR'un tamamı Fon'a devredilmiş, ülkemizin çeşitli bölgelerindeki Hazine'ye ait arazilerin bir kısmı da fona tahsis edilmiş ve yine 31/01/2017 tarih 2017/9758 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun tasarrufunda bulunan 3 Milyar TL'lik kaynağın Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

Şirketin kurulmasının ardından bugüne kadar geçen süreçte, şirketin yukarıda sayılı amaçlarını gerçekleştirmek adına ne gibi projelerinin olduğu ne tür faaliyetler sürdürdüğü bilinmemektedir. Bilinen tek şey fonun kurulması sırasında olduğu gibi faaliyete geçmesinin ardından da fon hakkındaki tartışmaların ve iddiaların bir türlü sona ermemesidir. Fonun sıfır faizle kredi vereceği, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Torba Yasa'nın 76. Maddesi ile Hazine'den fona kaynak aktarılmasının öngörülmesi bu tartışma ve iddialar hakkındaki akla gelen ilk örneklerdir.

Son olarak fonun ülke ekonomisinin kalkınmasına yönelik herhangi bir yatırımı ya da planı yokken Çinli ICBC ile 5 milyar dolarlık kredi görüşmeleri yaparak borçlanacağı yönündeki iddialar, fon hakkındaki tartışmaların artmasına yol açmıştır.

Bu bağlamda;

1. Fonun Çinli ICBC ile 5 milyar dolarlık kredi görüşmesi yaptığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmakta mıdır?

2. Borçlanma ile elde edilecek gelir fonun hangi kuruluş amacını gerçekleştirmek için kullanılacaktır?

3. Fon faaliyete geçeli henüz bir yıl olmuş, ortada hiçbir yatırım ve ekonomiye hiçbir katkısı yok, yukarıda da değinildiği üzere Hazine'ye ait çok sayıda menkul ve gayrimenkulün fona devredilmesi yoluyla fona kaynak yaratılmışken ne olmuştur da fon borçlanma ihtiyacı hissetmiştir?

4. Fonun kuruluş kanunu olan 6741 sayılı Kanun'un 3. Maddesinin 2. Fıkrasında stratejik yatırım planının Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Buna göre fonun yönetim kurulu tarafından Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulan herhangi bir stratejik yatırım planı mevcut mudur, mevcutsa bu planın içeriği nedir?

5. Ülkemizin önümüzdeki bir yıllık süreçte kamunun ödeyeceği dış borç miktarının 110 milyar dolar üzerinde olduğu düşünüldüğünde, fonun borçlanma ile elde edeceği gelir bu dış borç açığını kapatmak için mi kullanılacaktır?

6. Varlık fonlarının dünya üzerindeki uygulamaları dikkate alındığında ülkemizdeki sistemin dünyadaki yaygın, var olan tasarrufların değerlendirilerek gelecek kuşaklara kaynak yaratılması sisteminden farklı olarak, var olan kaynakları kullanıp borçlanarak gelecek nesillerin gelirini almak üzerine kurulduğu bilinmektedir. Fonun bu kuruluş prensibi ile gündemdeki borçlanma girişimleri birlikte düşünüldüğünde fonun borçlanmasının faturası yine vatandaşa mı kesilecektir?"

Kaynak: Foreks

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.