19 °C

Dış borç 405 milyar doları geçti

Hazine, brüt dış borç stokunun 2. çeyrekte 405,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Dış borç 405 milyar doları geçti

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 2015 yılının ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 405,2 milyar dolar oldu.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 287,5 milyar dolar ile yüzde 70,9 ve kamu kesimi borçlarının payı 115,8 milyar dolar ile yüzde 28,6 olarak gerçekleşti.

T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı ise 2 milyar dolar ile yüzde 0,5 oldu.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kamu Kesimi Dış Borçları:  Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu, uzun vadeli dış borçlardan oluşmaktadır.

Merkezi Yönetim Dış Borçları: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku, 2015 yılının ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 82,5 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu miktarın 57,5 milyar ABD Doları tutarındaki kısmı, uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluşmaktadır.

Diğer Kamu Kuruluşlarının Dış Borçları: Merkezi Yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2015 yılının ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla 33,3 milyar ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. 

Özel Sektör Dış Borçları

Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borçları:  2015 yılının ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 110,3 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutar içerisinde, bankacılık sektörünün payı 74,5 milyar ABD Dolarıdır.

Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borçları

2015 yılının ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla özel sektörün uzun vadeli dış borçları 177,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içerisinde en büyük pay, 94,8 milyar ABD Doları ile finansal kuruluşların olmuştur. 

T.C. Merkez Bankası Borçları: 2015 yılının ikinci çeyrek döneminde  TCMB’nin uzun vadeli dış borçları 1,7 milyar ABD Doları, kısa vadeli dış borçları ise 270 milyon ABD Doları tutarında gerçekleşmiştir. 

Kur etkisi

Bilindiği gibi dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayımlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, 2015 Mart – 2015 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 2 milyar ABD Doları tutarında artış göstermiştir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap