8 °C

GYO'ların esaslar tebliği yenilendi

GYO'ların esaslar tebliği yenilendi

 

 

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrımenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) ilişkin esaslartebliğini yeniledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre,ortaklıklar gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulabileceğigibi, anonim ortaklıklar esas sözleşmelerini kanun ve bu tebliğhükümlerine uygun olarak değiştirerek gayrimenkul yatırımortaklığına dönüşebilecekler.
Kuruluş ve dönüşüm başvurularının SPK tarafından uygungörülebilmesi için, ortaklığın; başlangıç veya, dönüşüm mevcutödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin herbirinin 30 milyon TL'den az olmaması gerekiyor.
Tebliğe göre, GYO'ların halka arz sonrasında, ortaklığınçıkarılmış sermayesinin asgari yüzde 25'i oranındaki paylarınınhalka açık pay statüsünde olması zorunlu tutuldu. Ortaklıkpayları nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilecekler.
Ortaklıklar, satış süresinin bitimini takip eden 15 güniçinde paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotuna alınmasıiçin gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurula başvururlar. Bubelgenin alınmasını takiben 15 gün içinde de payların koteedilmesi isteği ile BİAŞ'a müracaat edilmesi zorunlu olacak.
Ortaklıkların; gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine vegayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının en az yüzde 51'i oranında yatırım yapmaları gerekiyor.
Tebliğin yayımından önce kurulmuş ortaklıklar, bugünitibarıyla bir yıl içinde esas sözleşmelerini bu tebliğhükümlerine uyumlu hale getirmek zorunda olacaklar.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap