5 °C

Halka arz kararı yayımlandı

Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin sermayesinin yüzde 42.75'ini aşmamak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar halka arz edilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına dair karar yayımlandı

Halka arz kararı yayımlandı

ANKARA -  (DÜNYA) Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nin(BİST), Hazine mülkiyetinde bulunan B grubu paylarının halka arzına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre şirketin Hazine mülkiyetinde bulunan payları , toplamda sermayesinin yüzde 42.75’ini aşmamak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar halka arz edilebilecek. Bu sürenin uzatılmasında Hazine’nin bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

Şirketin yur içi veya yurt dışı sermaye piyasalarında halka arza iişkin usul ve esaslar ile halka arza ilişkin zamanlama, ek satış hakkı ve özendirici imkanların kullanılmasına ilişkin husaslar BİST tarfından belirlencek.

Halka arza aracılık yapacak yetkili kuruluşlar ve hizmet alınacak yerli ve yabancı yatırım bankaları ile danışmanların seçilmesi dahil, tüm işlemler de BİST tarafından yürütülecek.

Halka arz edilecek hisselerin değeri halka arz öncesinde Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak.

Halka arz geliri BİST adına Ziraat Bankası’nda açılacak ayrı bir hesapta izlenecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.