18 °C

Hazine: Yeni bir model getirmedik

Hazine, tartışma yaratan 'mega YİD projelerinde borç üstlenimi' ile ilgili açıklama yaptı: Yeni bir model ihdas edilmedi, usul ve esaslar belirlendi

Hazine: Yeni bir model getirmedik

İSTANBUL - Kamu- özel ortaklığı sistemi içinde bulunan, büyük ölçekli yap-işlet- devret ve yap-kirala-devret modeli yatırımlara garanti verilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Hazine'den geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu yönetmelikle ilgili açıklama geldi.

Hazine Müsteşarlığı, KİT'lerin ve mahalli idarelerin projelerinin 19 Nisan'da yayımlanan borç üstlenimi yönetmeliği kapsamına girmediğini, kapsama giren projelerde ise ihale aşamasında öngörülmemiş şekilde ihale koşullarını değiştirerek borç üstleniminin mümkün olmadığını belirtti.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yönetmelikle ile yeni bir model oluşturulmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Borç üstlenimi mekanizması, KÖİ projeleri kapsamında proje sahibi idare ile projeyi gerçekleştirecek olan şirket (görevli şirket) arasında düzenlenen sözleşmelerin süresinden önce feshedilmesi ve tesisin kamuya devredilmesi durumunda, fesih tarihine kadar yapılan işler için kullanılmış olan dış finansmanın kamu tarafından üstlenilmesini ifade etmektedir."

Borç üstlenim taahhüdünün sadece yurtdışından sağlanan finansmana tamamen veya kısmen verilebileceği belirtilen açıklamada, "Görevli şirketin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde fesih tarihi itibarıyla borç bakiyesinin yüzde 85'inin üstlenilmesi yönünde taahhüt verilmek suretiyle kreditörler de risk paylaşımının içerisine dahil edilmiştir" denildi.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve mahalli idarelerin YİD modeli ile gerçekleştirecekleri projeleri için Hazine'nin borç üstlenim taahhüdü verilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, Hazine'nin risk yönetimi çerçevesinde, mali yıl içerisinde sağlanacak borç üstlenimi taahhütlerine bir sınır getirmek amacıyla merkezi yönetim bütçe kanunu ile borç üstlenim taahhüt limiti getirdiği ve bu yıl bu limitin 3 milyar dolar olduğu kaydedildi.

"İhale aşamasında biliniyor"

Projelerin ihalelerinde, teklif veren bütün şirketlerin, projede borç üstlenim taahhüdü verilip verilmeyeceğini ihale aşamasında bildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Dolayısıyla ihale aşamasında öngörülmemiş ve haksız rekabet yaratacak şekilde ihale koşullarını değiştirecek bir borç üstlenim taahhüdü verilmesi mümkün değildir" denildi.

Müsteşarlıkça verilen borç üstlenim taahhütleri kapsamında oluşan koşullu yükümlüklerin ve bu yükümlülüklerin yarattığı kredi riskinin borç stoku, mali disiplin ve borç sürdürülebilirliğine olası etkilerinin, Hazine garantilerinde olduğu gibi, Hazine risk yönetimi kapsamında çeşitli senaryo analizleri ve araçlar vasıtasıyla ölçülüp takip edildiği belirtildi.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap