10 °C

İş Bankası’nın desteği 295 milyar TL’yi aştı

İş Bankası, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 oranında artış ile 2.887 milyon TL tutarında net kâr elde etti.

İş Bankası’nın desteği 295 milyar TL’yi aştı

Türkiye İş Bankası’nın aktif toplamı 2017 yılının ilk yarısında, bir önceki yılsonuna göre yüzde 9,3 artış ile 340,5 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 39,9 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Tecrübesini ve kaynaklarını ülke ekonomisinin istikrarı için tereddüt etmeden kullanan İş Bankası, hane halkı ile istihdam ve katma değer yaratan ekonomik aktörlere kesintisiz finansman desteğini bu dönemde de sürdürmüştür” dedi.

2017 Haziran ayı itibarıyla Bankanın aktifleri içerisinde yüzde 66 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, önceki yılsonuna göre yüzde 9,9 artış ile 224,6 milyar TL’ye yükselirken, gayrinakdi kredi hacmi ise 70,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Böylece ekonomiye krediler yoluyla sağlanan toplam kaynak tutarı, 295,3 milyar TL’ye ulaştı.

Etkin kredi riski yönetimi ve sorunsuz büyüme politikasını bu dönemde de sürdüren İş Bankası’nın sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı önceki döneme göre sabit kalarak yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti ve önceki dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında kalmaya devam etti.

Müşterilerine dijital temas noktalarında kişiselleştirilmiş hizmetler sunan ve müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak bir çözüm ortağı olma gayesiyle hareket eden İş Bankası, 2017 yılının ilk yarısında da dijital bankacılığın ülkemizde gelişmesinde ve yaygınlaşmasında öncü olmaya devam etti. Yaygın şube ağı, dijital hizmet platformları ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan Banka, mevduat hacmini önceki yılsonuna göre yüzde 7,9 oranında artırarak 191,3 milyar TL’ye yükseltti. Uygun maliyetli mevduat dışı fon kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanmaya devam eden İş Bankası, yılın ilk 6 ayında yurt içi piyasalarda toplam 5,6 milyar TL, yurt dışı piyasalarda ise 1,4 milyar USD muadili tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası ayrıca, dönem içerisinde 17 ülkeden 43 bankanın katılımıyla 296 milyon USD ve 989,5 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Mevcut piyasa koşullarında, çok sayıda bankanın katılımı ve yüzde 100’ün üzerinde bir yenileme oranı ile alınan söz konusu kredi, uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güveni bir kez daha teyit etti.

Banka, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 oranında artış ile 2.887 milyon TL tutarında net kâr elde etti. Yılın ilk yarısında, Bankanın özkaynakları ise önceki yılsonuna göre yüzde 11,1 oranında artarak 39,9 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını korumaya ve risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden Bankanın sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 16,5 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “93. yaşını kutlamaya hazırlanan Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek, sağlıklı büyüme stratejisini kârarlılıkla uygulamaya ve sektörüne öncülük etmeye devam edecek” dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.