Kredi notu artışı, 100 milyar dolar ek sermaye çekebilir

Kredi not artırımı gerçekleştiğinde Türkiye, 2013-2023 yılları arasında, ilave 10 milyar dolar yatırımla, yıllık ortalama 75 milyar dolar fon girişi sağlayabilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

İSTANBUL - Kredi not artırımı gerçekleştiğinde Türkiye, 2013-2023 yılları arasında yıllık ortalama 75 milyar dolar fon girişi sağlayabilecek. Bu da 10 yılda 100 milyar dolar civarında ekstra sermaye girişi anlamına geliyor. 
 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İstanbul'da 8 Kasım'da düzenleyeceği "Türkiye'nin kredi görünümü" başlıklı toplantı öncesinde, piyasa aktörleri Fitch'ten Türkiye'ye yönelik bir kredi notu artışı olacağı beklentisine girdi. 
Oyak Yatırım Makro Ekonomik Araştırmalar, yayımladığı analizde, kredi notları "yatırım yapılabilir" seviyeye çıkarılan ülkelerin ekonomilerindeki dönüşümden hareketle kredi notu artışının Türkiye ekonomisine muhtemel etkilerini ve Türkiye'nin aynı düzeyde nota sahip ülkeler ile finansal piyasalar tarafında benzer düzeylerde işlem gören ülkeler arasında konumlanmasını değerlendirdi. 
 
"Yatırım yapılabilir" kredi notuna yükselme sonrası ülkeye gelebilecek sermaye girişinin büyüklüğünü öngörebilmek açısından, Brezilya ve Rusya örneklerini baz alarak sermaye girişlerinin GSYH'ye oranındaki değişiminin incelendiği analize göre, Türkiye'nin 2000-2011 arası dönemde ve söz konusu ülkelerin not artışı sonrası sermaye girişlerinin GSYH'ye oranına bakıldığında, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki varlığı Rusya ve Brezilya'ya göre azımsanmayacak boyutta bulunuyor. Türkiye, "yatırım yapılabilir" düzeyde olmasa da bu dönemde yıllık ortalama GSYH'nin yüzde 5'i düzeyinde sermaye girişi çekebildi. 
Türkiye, not artırımı olmaması durumunda yıllık ortalama 65 milyar dolar yabancı sermaye çekebilecekken, not artırımı gerçekleştiğinde ise 2013-2023 yılları arasında yıllık ortalama 75 milyar dolar fon girişi sağlayabilecek. Bu da 10 yılda 100 milyar dolar civarında ekstra sermaye girişi anlamına geliyor. 
 
[PAGE]
 
"Türkiye'nin üstünlüğü maliye politikasında"
 
Analize göre, Türkiye ekonomisinin aynı kredi notuna sahip ve CDS'leri aynı düzeylerde işlem gören ülkelere mukayeseli üstünlüğü maliye politikası tarafında görülüyor. Enflasyon ve ödemeler dengesi alanlarında ise zayıflık göze çarpıyor. 
Finansal piyasalarda Türkiye ile benzer düzeylerde işlem gören ülkelerin uzun süre önce yatırım yapılabilir nota yükseldiklerine işaret edilen analizde, risk düzeyi Türkiye'ye yakın işlem gören ülkelerden Brezilya ve Rusya'ya not artırımı öncesi yabancı sermaye girişi olduğu ve her iki ülkenin hisse senedi piyasalarının not artırımı sonrası göreceli olarak iyi performans gösterdiği hatırlatıldı. 
Yatırım yapılabilir düzey öncesi ve sonrasında belli başlı ekonomik göstergeler açısından bu iki ülkede büyüme, ödemeler dengesi, döviz kuru ve dış borç stokundaki değişimlerin incelendiği analizde, şu değerlendirmede bulunuldu: 
"Büyüme ve ödemeler dengesinde yatırım yapılabilir düzeye yükselmeden önceki performans etkileyicidir. Artırım sonrası ise bir dengelenme ve hatta bozulma yaşanmaktadır. Süreçte hızlanan sermaye girişleriyle yerel para biriminin değerlenmesi ile not arttırımını takiben ödemeler dengesinde bozulma görülmektedir. Özel sektörün dış borçlanması, not arttırımı sonrası küresel likidite olanaklarına ulaşmanın kolaylaşmasıyla artmaktadır. Kamu dış borcunun toplam stoktaki ağırlığı ise azalmaktadır." 
 
[PAGE]
 
"Risk unsuru, dış dengedeki bozulma"
 
Makro ekonomik göstergeler açısından ise dış dengedeki bozulmanın Türkiye için başlıca risk unsuru olduğuna işaret edilen analizde, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekstra fon girişini sterilize etmesinin önem taşıyacağı, döviz alımları ile TCMB'nin rezervinin yükseltilmesi ve ortaya çıkacak fazla TL likiditenin de APİ yoluyla çekilerek enflasyonist etkilerin sınırlanması ile fiyat istikrarının korunmasının gerekeceği ifade edildi. 
 
Fitch, not yükseltme sinyali vermişti 
 
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir"in bir kademe altında olan BB+ seviyesinde, "durağan" görünümle bulunduruyor. 23 Ağustos'ta kuruluştan Türkiye ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "Büyümenin potansiyele yaklaşması, enflasyonun hedefe doğru gerilemesi ve cari açığın daha sürdürülebilir seviyelere daralması kredi notunun BB+'dan BBB-'ye yükseltilmesine neden olabilir" ifadeleri yer almıştı.