8 °C

Maliye'den Bank Asya'ya kötü haber!

Bank Asya ile vergi tahsilatına dair protokoller sonlandırıldı. Bank Asya bu karara göre 8 Eylül'den itibaren vergi daireleri adına vergi tahsilatı yapamayacak

Maliye'den Bank Asya'ya kötü haber!

ANKARA - Gelir İdaresi Başkanlığı, Asya Katılım Bankası AŞ ile yapılmış olan vergi tahsilatına ilişkin protokollerin sonlandırılmasına karar verildiği ve fesih işleminin 8 Eylül'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) web sitesinde yer alan açıklamada, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre amme alacaklarının bankalar aracılığı ile tahsiline izin vermeye Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtilerek, bu yetki kapsamında yapılan protokollerle bankaların vergi tahsilatına aracılık ettiği kaydedildi.

Vergi tahsilatına yetki veren protokoller ile bankaların yetkilerinin, düzenleyecekleri belgeler, tahsil edecekleri tutarları Hazine hesaplarına aktarma süreleri, tahsilat
bilgilerinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına intikali gibi tahsilat işlemlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak usul ve yöntemlerin
belirlendiği, aynı protokollerde tarafların gerekli duyuruyu yapmak koşuluyla vergi tahsilatlarına aracılık işlemini sonlandırmaları mümkün kılındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu tahsilatların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde yapılması hususu sürekli olarak izlenmekte ve gerekli tedbirler
alınmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Asya Katılım Bankası A.Ş. ile yapılmış olan vergi tahsilatına ilişkin protokollerin sonlandırılması uygun görülmüş ve anılan Bankaya yapılan bugünkü tarihli tebligatla gerekli bildirimde bulunulmuştur.

"Fesih işlemi 8 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Banka, bu tarihe kadar vergi daireleri adına vergi tahsilatlarını yapabilecek ve tahsil ettiği tutarları feshe konu
protokollerde belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktaracaktır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.