12 °C

Merkezi takas kuruluşlarının çalışma esasları belirlendi

Merkezi takas kuruluşlarının çalışma esasları belirlendi

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), merkezi takas kuruluşları ve bu kuruluşlarca yerine getirilen faaliyet, iş ve işlemlere ilişkin esasları düzenledi.

SPK'nın "Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkezi takas kuruluşlarının kuruluşuna, SPK'nın teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından izin verilecek. Bu kuruluşların faaliyete geçmesi SPK'nın iznine tabi olacak.

Merkezi takas kuruluşlarının kurulması teklif edilirken, belirlenen şartların yanı sıra yurt içi ve yurt dışı finansal piyasaların genel durumu ve sistemik risk unsurları ile söz konusu kuruluşların hizmet verecekleri borsalar ve diğer hususlar göz önünde bulundurulacak.

Kuruluş şartları

Kuruluş izni verilebilmesi için, merkezi takas kuruluşlarının anonim şirket şeklinde kurulmaları, paylarının tamamının isme yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması, sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması ve tamamının ödenmiş olması, kurucularının ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli etkiye sahip olan ortaklarının belirlenen şartları taşımaları, esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması, ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması gerekecek.

Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve istenilen belgelerle birlikte SPK'ya başvuracak.

Merkezi takas kuruluşlarının, kuruluş izninin alınmasının ardından, kuruluş işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tamamlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulacak.

Faaliyet şartları

Kuruluşuna izin verilen merkezi takas kuruluşlarının, bu izni almasını takiben en geç 1 yıl içinde, SPK'ya faaliyet izni almak üzere başvurması gerekecek. Faaliyet izin başvuruları, 6 ay içinde SPK tarafından karara bağlanacak.

Merkezi takas kuruluşlarının üst karar organı olan genel kurul, pay sahiplerinden oluşacak. Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanabilecek.

Yönetim kurulu en az 7, en fazla 11 kişiden oluşacak.

Merkezi takas kuruluşlarının yöneticileri ve ihtisas personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki çocukları, takas hizmeti verilen borsa bünyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile takas hizmeti verilen borsanın piyasa işleticisi olduğu başka borsaların piyasalarında alım-satım işlemi yapamayacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap