16 °C

SPK Başkanı: Kitle fonlamasını çok kısa sürede hayata geçireceğiz

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Meclis'te görüşmeleri devam eden kitle fonlaması sistemini çok kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Ertaş ayrıca, SPK tarafından 2016'da şirketlere 350 milyar liralık ihraç izni verildiğini, bu rakamın 2017 içinde 500 milyar TL'yi aşacağını söyledi.

SPK Başkanı: Kitle fonlamasını çok kısa sürede hayata geçireceğiz

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) Vahdettin Ertaş, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde bir konuşma yaptı.

Ertaş konuşmasında şunları söyledi:

"Küresel ekonomi, 2008 öncesi büyüme gücüne henüz ulaşamadı"

"Küresel ekonomiye yön veren ülkelerde parasal sıkılaşmaya geçiş sinyalleri, uzak doğuda ısınan gerilim, Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmeler, ekonomik birimlerin kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle küresel ekonomi, 2008 kriz öncesi ulaştığı güçlü büyüme seviyesine henüz ulaşamamıştır. Geçen yıl büyüme gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 1,7, gelişmekte olan ülkeler de yüzde 4,3, dünya ortalaması da yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin küçülmesi dikkat çekicidir.

Dışarıda durum böyle iken, ülkemizde 2017 ilk altı ayı için açıklanan yüzde 5,1'lik büyüme rakamı, üçüncü çeyrek için çift haneli büyüme öncü göstergeleri, yıl sonunda yüzde 7 civarında bir büyümenin sürpriz olmayacağını ortaya koymaktadır.

"Şirketlere verilen ihraç izinleri 500 milyar TL'yi aşacak"

Mega projeler ve şirketlerimizin performansı için finansman kaynağı son derece önemli bir konudur. Finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırabildiğimiz, çeşitlendirebildiğimiz ölçüde hem proje maliyetleri aşağıya çekilecek hem de planlanan tarihlerde yatırımların tamamlanması kolaylaşacaktır. Özel sektör ile birlikte tamamlanacak bu yatırımların makul bir finansman maliyeti ile sağlanması için sermaye piyasalarımızın güçlenmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanması, piyasanın büyümesi ve derinleşmesi son derece önemlidir.

Bundan kısa bir süre öncesine kadar ülkemizde hisse senedi ve banka kredileri dışında büyük altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılacak finansman kaynakları yok iken bugün, tahvil, sukuk, gayrimenkul yatırım fonu ve ortaklıkları, gayrimenkul sertifikaları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi çok sayıda alternatif finansman modeline ilişkin hukuki düzenlemeler Kurulumuz tarafından tamamlanmış, uygulanmasına başlanmıştır.

Kurulumuz tarafından 2016 yılında şirketlerimize yaklaşık 350 milyar TL'lık ihraç izni verilmiştir. 2017 yılı içinde bu tutar yüzde 50 artışla 500 milyar TL'yi aşacaktır. Tahvil, bono, hisse senedi ve diğer araçlar yoluyla sermaye piyasalarımıza küresel sermaye girişi artarak devam etmektedir. Bu girişlerinde katkısıyla BİST endeksi yıl içinde 100 binli rakamları aşmış ve yılbaşına göre yüzde35'i aşan artışla dünyanın en çok kazandıran borsaları arasında yerini almıştır.

Borsada işlem gören şirketlerimizin değeri 800 milyar TL'ye ulaşmış, bir milyon bakiyeli hisse senedi yatırımcısından oluşan sermaye piyasalarımızın son yıllarda gerçekleştirilen yapısal reformlarla birlikte çehresi değişmiş, kurumsal yatırımcılarımız sektörde ağırlıklı bir konuma ulaşmıştır.

Nitekim son durum itibariyle hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu, Otomatik BES, Gönüllü BES ve benzeri araçlar yoluyla 14 milyonu aşan vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarımızın yatırımcısı olmuştur.

"Kitle fonlamasını çok kısa sürede hayata geçireceğiz"

Ekonominin can damarı olan girişimci ruhunu destekleyeceğiz ve yeni fikirleri ticari değere dönüştürecek erken aşama finansmana erişimi kolaylaştıracağız. Bu kapsamda halen Meclis'te görüşülmekte olan Kanun'la düzenleme yetkisi Kurulumuza verilen Kitle fonlaması sistemini çok kısa süre içinde hayata geçireceğiz"

"10 yılda küresel borç yükü iki katını aştı"

Küresel finans sistemi bugün krediye dayalı, giderek borçlanmayı artıran, firmaları ve tüketicileri faiz yükü altında ezen, yatırımları engelleyen, istihdama katkı sağlamayan, gelir dağılımını giderek bozan geleneksel risk transferine dayalı bir yapı içerisinde çalışmaktadır.

Nitekim uluslararası bir kuruluşun yaptığı analize göre küresel borç stoğu 2000 yılında 87 trilyon dolar iken, bu rakam kriz öncesi yıl olan 2007 yılında 142 trilyon dolara, 7 yıl sonra yani 2014 yılında da 199 trilyon dolara ulaşmıştır. Bugün bu rakamın 225 trilyon dolar civarına ulaştığı tahmin edilmektedir.

10 yılda küresel borç yükü iki katını aşmıştır, bu tablo sürdürülebilir değildir. Çözüm daha az borç, daha düşük faiz, daha çok paylaşım, daha adil, daha insani, kârı ve zararı paylaşmayı esas alan yeni bir finansal mimarinin vakit geçirmeden oluşturulmasıdır.

BIST Başkanı: Büyük şirketler borsaya gelmeli"Büyük şirketler borsaya gelmeli"

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.