SPK'dan tebliğ değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulması esaslarında değişiklik içeren yeni tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

SPK'nın "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğde "12 Aralık 2016 tarihli ve 2016/9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'de (MKK) kayden ihraç edilmeyen ancak hak sahibi bazında kayıtları tutulan Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarına ilişkin olarak, yabancı yetkili otorite tarafından doğrudan veya belgelenmek suretiyle ihracın gerçekleştiği yabancı merkezi saklama kuruluşları vasıtasıyla MKK'dan hak sahipliğine ilişkin bilgi talep edilmesi halinde, bu bilgiler MKK tarafından ilgili yetkili otoriteye veya yabancı merkezi saklama kuruluşuna verilir" ifadelerine yer verildi.