13 °C

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

Resmi Rezerv Varlıkları bir önceki aya göre arttı ve 108,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 108,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde alt  kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,2  artarak 88,7 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 oranında artarak 18,5 milyar dolara  yükseldi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, vadesine 1 yıl veya  daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden  belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler,  Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre  değişmeyerek 14,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 10,1 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 3,5 milyar doları bir ay, 1,9 milyar doları 2-3 ay ve 8,9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık  sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve  akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya  göre yüzde 1,7 artarak 62,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.