9 °C

Ziraat Bankası'nın dokuz aylık kârı 5 milyar TL oldu

Ziraat Bankası'nın dokuz aylık net kârı yüzde 39.8 artışla 5 milyar lira oldu.

Ziraat Bankası'nın dokuz aylık kârı 5 milyar TL oldu

Ziraat Bankası, dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 

Ziraat Bankası'nın dokuz aylık net kârı yüzde 39.8 artışla 5 milyar liraya yükseldi. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kredileri yüzde 15.8 artışla 209.9 milyar liraya yükselen bankanın mevduatı yüzde 8.8 artışla 204.5 milyar TL oldu.

Bankanın 3. çeyreğe ilişkin finansal verilerini değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın,  Ziraat Bankası’nın daha etkin, kaliteli ve çözüm odaklı finansal hizmet sunmak ve ekonomiye olan katkılarını özellikle de içinden geçilmekte olan hassas dönemde daha da artırılmasını temin amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kredi Ağırlıklı Büyüyoruz

Genel Müdür Hüseyin Aydın “Finansal sonuçların da gösterdiği gibi verimlilik içinde istikrarlı olarak büyümek, büyümeyi krediler ve kredilerde de ağırlıklı olarak reel sektör kanalıyla gerçekleştirmek olan ana stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede; ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda uygun koşullarla finansman sağlama ve kaynak temin kabiliyetimizi sürekli geliştiriyoruz.

Tüm Sektörlere Uygun Koşullarla Finansal Çözümler Sunuyoruz

Tarım sektörüne verdiğimiz önemi sürdürmekle birlikte tüm sektörlerdeki müşterilerimizin finansman ihtiyacının en uygun koşullarla karşılanması için çalışıyoruz. Üretim, istihdam ve cari dengeye katkıyı, ihracatın geliştirilmesini gözeten bir kredi portföy yönetim anlayışını öncelikli kılmayı sürdürüyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

Bu çerçevede kredi portföyünün 23 milyar TL büyüdüğü ilk 9 ayda bilanço büyüklüğünün 27 milyar TL artarak 3. çeyrek sonu itibariyle 330 Milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Hüseyin Aydın “İstikrarlı şekilde kredi ağırlıklı büyüyerek yüzde 64’ü kredilerden oluşan bir bilanço yapısına ulaşmış durumdayız. yüzde 103 dolayındaki kredi/mevduat rasyomuz ile dengeli kredi mevduat yönetim anlayışımızı sürdürüyoruz” dedi.

Son dönemde yapılan düzenlemelerle, özellikle konut kredilerinde daha belirgin olmak üzere;  bireysel kredilerde bir hızlanma söz konusu olmakla beraber, hedefleri doğrultusunda asıl büyümelerini kurumsal krediler kanalıyla gerçekleştirdiklerini belirten Hüseyin Aydın, sektörün konut kredilerinde ilk 9 ayda kaydettiği büyümenin yaklaşık yarısını Ziraat Bankası’nın gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hüseyin Aydın “Yılın ilk 9 ayında aktif toplamımız yüzde 9 büyürken nakdi kredilerdeki artışımız yüzde12 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde kurumsal krediler 18 milyar TL artarken bireysel kredilerdeki artış 5 milyar TL olmuştur. Değişim projesini uygulamakta olduğumuz son 5 yıl içinde, kredilerin bilanço içindeki payını, yüzde 44’ten yüzde 64’e 20 puan artırırken menkul kıymetlerin bilanço payını da 24 puan azalışla yüzde 20’ye düşürmüş bulunuyoruz. Böylelikle; ‘müşteri ağırlıklı bilanço’ hedefimizde önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız.  

Proje finansmanı portföyümüzün geliştirilmesi, bir diğer öncelikli stratejimiz olarak belirlenmiştir. Taahhütlerle birlikte nakdi ve gayri nakdi proje finansman büyüklüğümüz 3. çeyrek sonu itibariyle yaklaşık 11 milyar USD tutarındadır. Ülkemizin mal, hizmet ve enerji alanlarındaki üretim kabiliyetini, alt yapısını geliştirme hedefimiz, öncelikli olmaya devam edecektir. ” diyerek açıklamalarına devam etti.

Tasarrufun Geliştirilmesine Çalışıyoruz

210 milyar TL’si nakdi olmak üzere yaklaşık 280 milyar TL toplam kredi büyüklüğü ile sektör liderliğini sürdürdüklerini belirten Aydın, bu büyüklüğü, hem farklılaşan finansman ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak hem de kredi kalitesini koruyarak yönettiklerini, takipteki krediler oranının yüzde 1,8 ile sektör ortalamasının hemen hemen yarısı düzeyinde bulunduğunu belirtti.

Genel Müdür Hüseyin Aydın "Mevduat, ana fonlama kaynağı olmayı sürdürürken mevduat dışı kaynak imkanlarımızı da geliştirmeye devam edip özellikle de tasarrufun geliştirilmesi yönünde yeni tasarruf mevduatı ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz.

Kaynak Yapısını Çeşitlendirmeye Devam Ediyoruz

Uygun vade ve maliyet avantajı ile mevduat dışı kaynaklarla, kaynak çeşitliliğine ve ülkemizin yatırım-tasarruf dengesine katkıda bulunmak yönündeki kaynak yönetim stratejimize devam ediyoruz.  Bu yıl içerisinde sendikasyon kredisini 1,1 milyar USD olarak yenilerken 500 milyon USD tutarında yeni bir ölçüt eurobond ihracı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Girişimci müşteri segmentimizin uygun vade ve faiz koşullarıyla finansmana erişim kabiliyetinin artırılmasını teminen uluslararası finans kuruluşlarından kaynak teminini sürdürdük. Hali hazırda bu yolla temin edilmiş finansman tutarımız yaklaşık 2 milyar USD’dir” dedi.

Şube Dışı Bankacılık İvmelenmeye Devam Ediyor

Genel Müdür Hüseyin Aydın “Müşteri ilişki yönetimimizi daha da geliştirmek amacıyla; şube dışı bankacılık yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Dijital bankacılıkta kayda değer mesafe kaydetmiş durumdayız. ATM, internet ve mobil bankacılık, müşteri iletişim merkezi kapsamında şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlem türü ve sayısı her geçen gün artış göstermektedir. 

Güçlü bir finansal yapıya sahip bir banka olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmek için hem finansal yapıyı güçlendirmeye hem de iş modelini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde ülkemizin büyüme ve kalkınması için katkımızı artırmaya ve bu katkının sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışında en yaygın hizmet ağı bulunan, ATM sayısında ilk sırada yer alan ve en fazla çalışana sahip bankası olarak verimliliğe ve gider yönetimine daha fazla odaklanmanın olumlu sonuçlarını almaktayız. 

En Önemli Rasyo: Verimlilik

Finansal büyüklükler ve rasyolar konusunda sektörün lider bankası olmakla birlikte asıl hedefimizi verimlilik olarak belirledik. Bu çerçevede hem şubelerin ve çalışanların niteliklerini, hem de şube ve çalışan başına temel bilanço büyüklüklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. En önemli verimlilik rasyoları arasında olan ‘maliyet/gelir rasyosu’nda sektör ortalaması ile karşılaştırıldığında olumlu yönde ayrışmaktayız” diyerek açıklamalarına devam etti.

Ziraat GYO Aramıza Katıldı

Genel Müdür Hüseyin Aydın “Ziraat Finans Grubuna dahil olan son iştirakimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmuştur. Böylelikle; finansal iştirak çeşitliliğimizi artırmakta, yurtiçinde ve yurtdışında en yaygın hizmet ağına sahip bir banka olarak 400’den fazla noktada tek banka olarak hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.

Ziraat Bankası,  büyük ölçekli kurumsal şirketlerin yanı sıra küçük işletmelerin ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılanması ve tasarrufların değerlendirilmesi yoluyla herkesin ve her kesimin bankası olma çalışmalarına devam etmektedir” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.