Ziraat Katılım, 13 bankayı 5 ayda sollayarak geldi

Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan, kamu olarak pastayı büyütmeye geldiklerini belirtti. Nitekim şimdiye kadar gelen müşterinin yüzde 70’i katılım bankacılığıyla ilk defa tanışmış.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ece_ceyhun-016.jpg

29 Mayıs’ta kapısını açan Ziraat Katılım, geçen 5 aylık sürede kaydettiği büyümeyle Türk bankacılık sektörünün 13 üyesini şimdiden geçti. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, 2018 sonunda orta ölçekli bir banka büyüklüğüne ulaşmış olacaklarını söyledi. 

Kamu bankaları arasında faizsiz bankacılık prensipleri ile çalışan ilk katılım bankasını Ziraat kurdu. Ziraat Katılım’da da ilk 5 aylık süreç bitti. Genel Müdür Osman Arslan, bugüne kadar sağladıkları büyümeyi DÜNYA’ya anlattı. 

Osman Arslan, 5 aylık süreçte 16 şubeli bir banka haline geldiklerini söyledi. İlk yaptıkları planlarda bu yıl sonuna kadar 20 şube açmayı düşündüklerini ama gerçekleşmenin 21 şubeyle olacağını söyleyen Arslan, “2016 yılını 50, 2017’yi 100, 2018’i 170 ve 2023’ü 500 şube ile tamamlamak istiyoruz. 29 Mayıs’tan bu yana 6’sı İstanbul, 3’ü Ankara, 2’si Konya, birer de Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Çorum ve Aksaray olmak üzere toplam 16 şubeyi faaliyete geçirdik. Çalışan sayımız 410’a ulaştı. Bu yıl sonuna kadar Adana, Kayseri, Ankara’da bir, İstanbul’da iki şube daha açacağız. Bu yıl için 20 şube açmayı planlamıştık ama 21 şube ile yılı kapatmış olacağız. 2016 sonunda 50 şube ile birlikte ülkemizin GSYİH’nın yüzde 80’nin temsil edildiği bölgeyi kapsamış olacağız” açıklamasını yaptı. 

Şube sayısının artması ile birlikte fon girişlerinin de hızlanmaya başladığını anlatan Arslan, “Biz mevcut katılım bankası pastasından pay almak değil sektöre katkı sağlamak ve sektörü büyütmek istiyoruz. Baktığımızda hesap açtırmaya gelen müşterilerimizin yüzde 70’i geleneksel bankalardan geldiğini görüyoruz. Bugün (dün) itibariyle toplanan fonlar (mevduat) 950 milyon TL’ye ulaştı. Gayri nakdi ve nakdi fon kullandırım hacmimiz ise yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüklüğün 200 milyon TL’si gayri nakdi fon kullandırımından oluşuyor” bilgisini verdi. 

2018 sonunda orta ölçekli banka olacak 

Bugüne kadar gelen kredi taleplerinin sektörel dağılımına bakıldığında inşaat, demir-çelik, gıda-tarım, tekstil, hizmet, madencilik ve ticaret sektörlerinin ön plana çıktığını da aktaran Arslan, “Bilanço büyüklüğünde ise 1.7 milyar TL’ye ulaştık. Bu büyüklükle şimdiden Türkiye bankacılık sisteminde 13 bankanın önüne geçtik. İlk yıl için hedefimiz bilanço büyüklüğünde 2.5 milyar TL’ye ulaşmaktı bu hedefe doğru yaklaşıyoruz. 2018’de bilanço büyüklüğümüzün 30 milyar TL’ye yükseleceğini öngörüyoruz. Yani orta ölçekli banka büyüklüğüne 2018 sonunda ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı. 
2025 hedefinin %20’si Ziraat Katılım’dan gelecek 

Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün 2025 yılı hedefi, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi’nde, 300 milyar dolar olarak belirlendi. Bu hedefi hatırlattığımızda ise Arslan şöyle konuştu: “Biz bu rakamın yüzde 20’lik kısmına sahip olmayı istiyoruz. Katılım bankacılığı sektörüne son giren biz olduk. Dünyada bir bankanın kuruluşu ortalama 18 ay olmasına karşın oldukça tempolu bir çalışmayla katılım bankamızın kuruluşunu 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Bugüne kadar da hedefl erimize uygun olarak ilerliyoruz. Sağlıklı bir kuruluş gerçekleştirdik. Bundan sonra alt yapımızı ve dağıtım kanallarımızı güçlendirmek suretiyle piyasadaki etkinliğimizi ve payımızı arttıracağız. İstikrarlı, ihtiyatlı ve sağlıklı büyümeden taviz vermeyeceğiz.” 

‘Kamu işin içine girince diğer katılım bankalarında bir endişe oluştu mu?’ dediğimizde ise Arslan, “Mevcut katılım bankalarının pastasından pay almadan sektöre katkı sağlayacağımız için rekabetin bozulacağı endişesi taşıdıklarını hissetmedik. Bilakis sektör temsilcilerinin kamunun katılım sektörüne dahil olmasını desteklediklerini kendi beyanlarından takip ediyoruz. Katılım bankacılığı ile tanışmamış, tanışma imkanı bulamamış kesimlere ulaşmak önceliğimiz. Dünyada katılım bankacılığına duyarlı büyük hacimli fonlar bulunuyor. Türkiye’ye bu fonları daha fazla çekiyor olmak amaçlarımız arasında yer alıyor” cevabını verdi. 

Reel sektörle beraber büyümek istiyor 

Ziraat Katılım olarak her kesimden müşterilerinin olmasını önemsediklerini de aktaran Arslan, “Katılım bankacılığını, iyi ve doğru anlatmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Katılım bankacılığı ‘reel’ ekonomi ile birlikte üretimin desteklenmesi temelleri üzerinde inşaa edilen bir sistem. Daha korunaklı ve aşırı fiyat dalgalanmalarına daha dayanıklı. Uzun vadede kar zarar ortaklığına dayalı olarak reel sektörle paylaşarak birlikte büyüyen bir katılım bankası olmayı hedefl iyoruz” diye konuştu. 

Proje finansmanında etkin rol oynayacak 

“Proje finansmanında etkin bir katılım bankası olmak istiyoruz” vurgusunu yapan Osman Arslan, “Tarım sektörünü de kapsayacak şekilde bütün sektörlerde proje finansmanında yer alacağız” dedi ve ekledi: “Tarım sektörü hem Ziraat Bankası’ndan edindiğimiz tecrübe hem de üretim döngüsüne bakıldığında katılım bankacılığının da potansiyel olarak bu sektöre uygun olduğunu görüyoruz. Biz esas itibariyle katılım bankacılığında kar-zarar ortaklığına dayanan, dünyada çokça uygulanan ama daha henüz Türkiye’de tam potansiyele erişememiş ürünlerle fark oluşturmayı da hedefl iyoruz. Yatırım ortaklığı modeline dayalı ürünler geliştireceğiz. Bireysel tarafta da ürün yelpazesini genişletme hedefindeyiz. Küçük yatırımcıya da kira sertifikaları ve farklı sermaye piyasası enstrümanlarıyla yatırım imkanları sunmayı planlıyoruz.”

Tekafüle, Ziraat Sigorta’da başladılar bile

Ziraat Bankası’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış ve konuşmasında ‘Tekafülü de (islami sigorta) kurun’ demişti. Osman Arslan’a Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasını hatırlattığımızda ise “Şu anda Ziraat Sigorta’nın içerisinde bir alt yapı oluşturuldu. İleride belli bir müşteri hacmi ve büyüklüğü oluştuktan sonra bu noktada var olduğunu düşündüğümüz potansiyeli değerlendirmek adına katılım bankasının tekafül şirketinin olmasını da amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Şimdiden Körfez yatırımcısıyla tanıştı

Osman Arslan, Ziraat Katılım faaliyete geçmeden nisan ayında tanıtım amaçlı bir road show gerçekleştirdiklerini de söyledi. Körfez ve uzak doğunun önde gelen 30 yatırımcısını ziyaret ettiklerin ifade eden Arslan, “Bu aslında bizim için olası bir sukuk ihracında muhtemel yatırımcılarla tanışma toplantısı oldu. 2016 yılının ikinci yarısında koşullar uygun olursa dolar cinsinden sukuk ihracı şimdiden planlıyoruz” dedi.

Katılım bankacılığını, sadece ‘faize hassasiyeti' olan kesimin talebi olarak değil, finansal ürün ve derinliğinin artırılması olarak tanımlıyoruz

Ziraat Finans Grubu, 6 ayda Ziraat Katılım Bankası’nı kurdu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Ziraat Katılım ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Ziraat Katılım, var olanı tekrar etmeye değil, yeni iş modeli önerisiyle geldi. Başlangıçta kurumsal ağırlıklı olarak belirlenmiş olan stratejisini zaman içinde farklılaştırarak ilerleyecek. Ürün ve hizmet çeşitliliği ile katılım bankacılığına olan talebin artırılmasını hedefl iyoruz. Uluslararası katılım bankacılığı ile olan entegrasyonun geliştirilmesi, bu piyasalara olan erişimimizin artırılması diğer stratejik hedefl erimiz arasında yer alıyor. Katılım bankacılığının fi nansal sektörde yüzde 5-5.5’lar seviyesinde olan payının, yaklaşık 10 yıl gibi bir sürede yüzde 15-20’lere çıkarılmasına katkı sağlamayı hedefl iyoruz. Katılım bankacılığının, fi nansal sektörün yaygınlaşmasına, ürün zenginliği kazanmasına, derinleşmesine, daha çok kişinin fi nansal hizmetlerden yararlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Katılım bankacılığını, sadece ‘faize hassasiyet’i olan kesimin bir talebi olarak değil fi nansal ürün ve hizmet çeşitliği ve derinliğinin artırılması olarak tanımlıyoruz.”

Bu konularda ilginizi çekebilir