'Kolay erişim yasağı' Meclis'ten geçti

İnternet sitelerine erişimin başbakan ya da bakanların talebi ile engellenmesi ile kişisel verilerin gizliliğinin korunması ile ilgili düzenlemeler de içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kamuoyunda torba teklif olarak bilinen Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, belirli hallerde başbakanlık ya da bakanlıkların talebi ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) internet sitesine erişimi engelleyebilecek.

Buna göre, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunmasıyla ilgili durumlarda içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.
              
TİB tarafından derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek olan karar, derhal veya en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilecek. Söz konusu içerikler çıkarılıncaya kadar erişimin engellenmesi tedbirine devam edilecek.

Bu karar daha sonra TİB tarafından, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak; aksi halde, karar kendiliğinden kalkacak.
              
Bu madde kapsamında teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı da alınabilecek.

Verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararın gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara 50,000 liradan 500,000 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Düzenlemeye, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin madde iki gün önce eklendi.

Bu madde, Resmi Gazete'de yayımlanan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından "yasal düzenlemeyle getirilmeli" gerekçesiyle iptal edilen, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin yönetmeliği kapsarken, Elektronik Haberleşme Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

Maddeye göre, kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulacak.

Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olacak. İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasak olacak.

Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında, abonelerin terminal cihazlarında bilgi saklamak ya da saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından ancak ilgili abonelerin verilerin işlenmesi hakkında açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilecek.

Etiketler