7 °C

100'dü 70 oldu

Maliye Bakanı Şimşek, "31 Aralık 2002'de 100 liralık benzin fiyatının içinde vergi yükü 70,2 lirayken, 22 Mayıs 2013 itibariyle 61,4 liraya kadar düştü" dedi.

100'dü 70 oldu

  
ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 31 Aralık 2002'de 100 liralık benzin fiyatındaki vergi yükünün 70,2 lirayken, 22 Mayıs 2013 itibariyle 61,4 liraya kadar düştüğünü bildirdi.

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.

Şimşek, 2003-2012 yılları arasında 108 adet lojmanın, 24,9 milyon lira bedelle satıldığını kaydetti.

Haziran 2012 itibariyle 2/B taşınmazı bulunan illerde yaklaşık 70 bin doğrudan satın alma ve iade başvurusu yapıldığını belirten Şimşek, bugün itibariyle 57 ilde, yaklaşık 611 bin başvuru olduğunu ifade etti. Şimşek, 2/B alanlarının satışından 9,8 milyar liralık gelir beklendiğini söyledi.

Şimşek, Standard and Poor's'un geçen yıl mayısta yaptığı değerlendirmenin, ülkenin görünümünü doğru şekilde yansıtmadığını ifade ederek, Türkiye'nin, uluslararası 4 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip bir ülke konumuna geldiğini vurguladı. Şimşek, bu gelişmenin, ekonomiyi, dolayısıyla vatandaşı olumlu yönde etkileyeceğini, ülkeye uzun vadede yatırım girişlerini hızlandıracağını, sermaye girişlerindeki oynaklığı azaltacağını, Hazine ve şirketlerin uluslararası finansmana erişimini artıracağını, borçlanma maliyetini azaltacağını, ülkenin uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacağını söyledi.

Bütün bunların istihdam artışını destekleyeceğini, Türkiye'nin kalkınmasına ve sosyal refahın artmasına destek olacağını dile getiren Şimşek, "Kredi notunun artırımının ardında yatan Hükümetlerimiz döneminde sağlanan siyasi istikar ve uygulanan ihtiyatlı makro ekonomik politikalar ile gerçekleştirilen yapısal reformlar olmuştur. Kredi notunun artırımından dolayı vergilerin sıfırlanmasını beklemek gerçekçi bir bakış açısı değildir. Zira yatırım yapılabilir seviyede kredi notu olsun olmasın, her ülke kamu harcamalarını finanse etmek için vergilendirme yoluna gitmektedir" diye konuştu.

Milletvekillerinin THY ile ilgili sorularını THY'den gelen cevapla yanıtlayan Şimşek, kamu payı yüzde 49,12 olan THY anonim ortaklığının, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterdiğini kaydetti. Şimşek, "İşten çıkarılanlarla ilgili konu, yargıya intikal etmiştir. Verilecek karar doğrultusunda hareket edilecektir" dedi.

2,5 milyar liralık etki

Maliye Bakanı Şimşek, Eylül 2012'de akaryakıt ürünleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarlarının artırıldığını anımsattı. Şimşek, 31 Aralık 2009'dan 22 Eylül 2012'ye kadar brent tipi petrolün varil fiyatının 77, 9 dolardan yüzde 43 artışla 111,4 dolar seyiyesine çıktığını, aynı dönemde TÜFE'nin yüzde 21,4 arttığını, maktu ÖTV'nin ise sadece 30 kuruş artırıldığını belirtti.

Şimşek, akaryakıt, moturlu taşıt ve alkollü içki ÖTV'si ile tapu harçlarında yapılan düzenlemelerin 2012 yılı merkezi yönetim bütçe gelirlerine etkisinin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Şimşek, 31 Aralık 2002'de 100 liralık benzin fiyatının içinde vergi yükünün 70,2 lirayken, 22 Mayıs 2013 itibariyle 61,4 liraya kadar düştüğünü bildirdi. Şimşek, 1 Ocak 2005 tarihinde 100 liralık motorinin fiyatı içindeki vergi yükünün 65,1 lira, 22 Mayıs 2013'te ise 53,7 lira olduğunu kaydetti.

Şimşek, akaryakıt ürünleri üzerindeki vergilerde herhangi bir indirimin gündemde olmadığını vurguladı.

Hükümetleri döneminde gerek çalışan, gerek emeklilerin aylıklarında enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildiğini dile getiren Şimşek, aylıkların reel olarak 1 ila 6 kat arasında arttığını, ekonomik büyümenin tabana yayıldığını söyledi.

Şimşek, 2002'de kayıtdışı istihdamın toplam istihdam içindeki payının yüzde 52,1'den, Şubat 2013'te yüzde 36,4'e gerilediğini bildirdi.

Hükümetlerinin işbaşına geldiği 2002'den bu yana ülkede refahın artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması için büyük bir çalışma başlattıklarını dile getiren Şimşek, hükümetleri döneminde, gelir dağılımında iyileşme olduğunu, yoksullukta azalma yaşandığını belirtti.

[PAGE]

 

 

   
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları politika sayesinde geçen yıl cari açığın önemli ölçüde aşağıya çekilmesini sağladıklarını, bu yılın ilk çeyreğinde de cari açıkta istikrarlı bir gidişatın söz konusu olduğunu belirterek, "Geçen sene enerji ithalatına biz 60 milyar dolar ödedik. Türkiye enerjide kendi kendine yeter olsaydı geçen sene 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, Deniz Feneri Derneği'ne, Hazine mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan, bedelli veya bedelsiz herhangi bir tahsis, mülkiyet devri, kiralama yapılmadığını bildirdi.

Şimşek, otomotiv ve yan sanayi sektörüne ilişkin olarak 2012 yılında toplam 45.3 milyar lira vergi tahsilatı yapıldığını, motorlu taşıtlardan alınan vergi gelirlerinde, bütçe hedefinin üzerinde bir gerçekleşmenin olduğunu söyledi. Şimşek, ticari araçlar için KDV ve ÖTV indirimine ilişkin şu an bir çalışmalarının bulunmadığını belirtti.

Engelli personel istihdamına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Şimşek, Maliye Bakanlığı'nda engelli personel açığı bulunmadığını, 848 engelli personelin görev yaptığını bildirdi. Şimşek, engellilerin ulaşım kolaylığı için gerekli düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti. Mehmet Şimşek, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce bedensel engelliler için 2591 tekerlekli sandalye, 500 çift koltuk değneği; görme engelliler için de bin yazı takımı ve 5 bin 500 beyaz baston yaptırıldığını kaydetti.

Engelliler için vergi kanunlarında da gerekli değişikliklerin yapıldığını anlatan Şimşek, ayrıca engellilerin daha kolay rapor almaları, bu raporların kısa sürede değerlendirilmesi için ilgili Bakanlıklarla çalışma yaptıklarını söyledi.

Şimşek, Bakanlıkça gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretlerinin tamamının resmi görevlendirme kapsamında olduğunu, gezi mahiyetinde yapılan herhangi bir yurt dışı ziyareti bulunmadığını belirtti.

"2012 yılında 46 bin 845 vergi mükellefi incelendi"

Mehmet Şimşek, vergi incelemelerinin, vergi mahremiyeti ilkesini esas alarak, mükellef haklarını korumaya dayalı, ayrım yapılmaksızın tüm mükellefleri kapsayan risk analizleri sonucuna göre, vergi kanunlarında belirtilen hükümler doğrultusunda yerine getirildiğini söyledi. Şimşek, bu kapsamda, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu tarafından 46 bin 845 vergi mükellefinin incelendiğini, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında gerekli cezaların uygulanmasının önerildiğini kaydetti.

Şimşek, dolaylı vergilere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Türkiye'de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı, sosyal güvenlik primleri de dahil olmak üzere, yüzde 46 ile nispeten yüksektir. Ancak asıl konu, dolaylı vergilerin yüksekliğinden çok, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır. Zira, sosyal güvenlik primleri ile mahalli idare vergi gelirlerinin dahil edildiği OECD sınıflandırılmasına göre, Türkiye'de dolaysız vergilerin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı yüzde 14,8 ile yüzde 23'lük OECD ortalamasının 8,2 puan altındadır. Oysa, dolaylı vergilerin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı Türkiye'de yüzde 12,6'yla OECD ortalamasının sadece 1,6 puan üzerindedir" diye konuştu.

Şimşek, AK Parti Hükümetleri döneminde, ekonominin gelişmesine önemli katkı sağlayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, başta 2009 yılında uygulamaya başlanan yeni teşvik sistemi ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olmak üzere, kapsamlı destekler sağlandığını söyledi. Şimşek, işletmelerin sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve rekabet güçlerini artırmalarına yönelik olarak KOBİ birleşmelerine 2009 yılı sonuna kadar uygulanan vergi teşviklerinin tekrar hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilldiğini bildirdi.

"20 yaş ve üzeri otomobil sayısı 2 milyon 66 bin"

Mehmet Şimşek, başka bir soruyu yanıtlarken, Türkiye genelinde 20 yaş ve üzeri otomobil sayısının 2 milyon 66 bin olduğunu, belirli bir yaşın üzerindeki araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlemeler yaptıklarını kaydetti. Şimşek, "Bu çerçevede, model yılı 1990 ve öncesi olup 31 Aralık 2014 tarihine kadar hurdaya çıkarılan taşıtların ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, faizi ve vergi cezaları ve 28 Şubat 2009 tarihine kadar kesilen idari trafik cezaları terkin edilmektedir. Bunların dışında tamamlanmış herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" dedi.

Şimşek, 2013 yılı bütçesinde özelleştirme geliri olarak 4 milyar liralık bir hedef belirlendiğini, 16 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla hedef aşılarak 5,1 milyar liranın Hazine'ye aktarıldığını ifade etti. Mehmet Şimşek, elektrik ve gaz dağıtım, elektrik üretim, liman işletmeciliği ve taşınmazların satışından oluşan onay ve imza aşamasındaki özelleştirme uygulamalarının toplamının 12,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

"Türkiye 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı"

Cari açık konusunda bir soruyu yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:

"2012 IMF verilerine göre, Türkiye 186 ülke içerisinde cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı bakımından, yani yüzde 6'lık oranı bakımından dünyada 73'üncü sırada, dolar cinsinden cari açığın miktarı, yani 47,5 milyar dolar itibarıyla ise 8'inci sırada yer almaktadır.

Geçen sene cari açığın önemli ölçüde aşağıya çekilmesini, uyguladığımız politikalarla sağladık. Bu senenin ilk çeyreğinde de cari açıkta istikrarlı bir gidişat söz konusudur. Ama şunu da tabii ki kabul etmek lazım, geçen sene enerji ithalatına biz 60 milyar dolar ödedik. Türkiye enerjide kendi kendine yeter olsaydı geçen sene Türkiye 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı. Ama bu bir Türkiye'nin gerçeği. Bu sorunları aşmak için bir yandan Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarılara taşımak, bir taraftan eğitimin kalitesini artırmak, bir taraftan altyapının yani Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için altyapı yatırımlarının, diğer taraftan stratejik yatırımlara çok ciddi teşvikler, bir taraftan enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların harekete geçirilmesi gibi aslında birçok yapısal tedbiri almış durumdayız. İnanıyorum ki orta, uzun vadede Türkiye, enflasyonda olduğu gibi cari açık sorununu da kökten çözme noktasına gelecektir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap