2 milyon kişiye EYT müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamına giren kişi sa­yısının kanunun çıktığı döne­me de bağlı olarak 2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bilgin, çalışmayı aralık ayın­da Meclis’e intikal ettirecek­lerini belirterek emeklilik sis­teminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin ol­duğunu anımsattı. Bilgin, “Di­ğer iki şartı doldurup yaşı bek­leyenler var. ‘Hiç yaş şartı ol­masaydı bugün kaç kişi emekli olabilir’ diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Ha­ziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sa­yı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tah­min ediyorum Meclis’ten ka­nun çıkarken bakılacak 2 mil­yon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikka­te alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın bi­raz daha artabilir” açıklaması­nı yaptı.

Bakan Bilgin, 696 sayılı Ka­nun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen iş­çilerin “zorunlu emekli” edil­meleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya “Bu düzenleme­de o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyor­sunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, ‘Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.’ denile­rek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İs­teğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar ça­lışabilecekler” yanıtını verdi. Bilgin ayrıca Asgari Ücret Tes­pit Komisyonu’nun gelecek hafta toplanacağını da söyledi.