10 °C

2012'de asgari ücret 51 lira artacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 2012 Yılı Programı'na göre asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında brüt üzerinden yüzde 3 oranında artacak. Böylece 837 lira olan brüt agari ücret 888 liraya çıkacak.

2012'de asgari ücret 51 lira artacak

ANKARA - 2012 Yılı Programı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Asgari ücretin 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, Devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. Ayrıca, 2012 yılında emekli aylıklarında kademeli intibak yapılacağı hedeflendi.

SGK sağlık harcamaları kapsamına Devredilen SSK, Devredilen Bağ-Kur, Devredilen Emekli Sandığı, çalışan kamu görevlileri, ödeme gücüne sahip olup zorunlu sigortalı olmayanlar, 18 yaş altı çocukların sağlık harcamalarına ilave olarak 2012 yılından itibaren yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamaları da dahil edildi. 2012 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 131.7 milyar TL, toplam giderlerinin 157.2 milyar TL ve gelir gider açığının 25.5 milyar TL olması öngörüldü. GSYH’ya oran olarak, gelirlerin yüzde 9.24; giderlerin yüzde 11.03 ve açığın yüzde 1.79 olması hedeflendi. 2012 yılında SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki, prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dahil olmak üzere toplam 69.1 milyar TL tutarında ve GSYH’nın yüzde 4.85’i oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.

İşsizlik Fonu 62 milyar liraya ulaşacak

2012 yılında İşsizlik Sigortası Fonunun prim gelirinin GSYH’nın yüzde 0.38’i, faiz gelirinin GSYH’nın yüzde 0.37’si, Fona yapılan devlet katkısının ise GSYH’nın yüzde 0.13’ü oranında gerçekleşmesi hedeflendi. 4447 sayılı Kanun uyarınca, 2012 yılında Fonun faiz gelirinin dörtte birine tekabül eden 1 milyar 305 milyon TL’nin Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesine aktarılacağı öngörüldü. Bu çerçevede, Fonun toplam giderinin 4.081 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Sonuç olarak, 2012 yılında toplam Fon varlığının 62 milyar TL ile GSYH’nın yüzde 4.35’ine ulaşması hedefleniyor.

Faiz ödemeleri yüzde 0.2 artacak

Bazı kamu alacaklarına ödeme kolaylıkları getiren düzenlemenin bütçe gelirleri üzerindeki net etkisinin 2012 yılında bir önceki yıla göre azalarak 3.5 milyar TL civarında olacağı tahmin edildi.

Kamu bankalarından elde edilecek temettü gelirlerinin GSYH’ya oran olarak 0.1 puan azalması, buna karşılık özelleştirme gelirlerinin 0.5 puan artması bekleniyor. Bu doğrultuda, merkezi yönetim bütçesi vergi dışı diğer gelirlerinin GSYH’ya oranının 2012 yılında bir önceki yıla göre 0.4 puan artarak yüzde 3.7 seviyesine yükselmesi öngörüldü.

Faiz hariç harcamaların GSYH’ya oran olarak, 2012 yılında bir önceki yılda olduğu gibi yüzde 21.1 düzeyinde, faiz ödemelerinin ise önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 3.5 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu çerçevede, merkezi yönetim bütçe harcamalarının GSYH’ya oranının yüzde 24.6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

90 bin memur alınacak

2012 yılı personel ödenekleri öngörülürken, kamu personeli maaş ve ücretlerinin toplu sözleşme neticesinde, mali imkanlar ve hedefler göz önünde bulundurularak belirleneceği, sisteme 90 bin kişinin dahil olacağı ve sistemden 40 bin kişinin çıkacağı, mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası personelinin merkezi yönetim kapsamındaki bazı idarelere geçişinin yapılacağı, sözleşmeli er veya erbaş istihdamı yapılacağı, ayrıca kamuda yeni personel istihdam edilmesiyle ilgili olarak merkezi yönetim bütçe kanunlarında sınırlamalar konulmaya devam edileceği göz önünde bulunduruldu.

Sağlık harcamaları 4,4 milyar lira aratacak

5510 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının 2012 yılından itibaren SGK’ya devredilecek olmasından ötürü sağlık giderleri kaleminde bir önceki yıla göre 4.4 milyar TL’lik bir düşüş bekleniyor. 2012 yılında bir önceki yıla göre GSYH’ya oran olarak, savunma ve güvenlik giderleri ile diğer mal ve hizmet alım giderlerinde beklenen 0.1’er puanlık azalmayla birlikte mal ve hizmet alım giderleri toplamının 0.5 puanlık bir düşüşle yüzde 2 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Mahalli idareler 497 milyon lira açık verecek

Mahalli İdareler, 2012 yılında 497 milyon TL açık verecek. 2012 yılında, mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarından merkezi idareye yapılacak devrin ortaya çıkaracağı tasarruf ile altyapı yatırımlarının merkezi yönetim bütçesi kanalıyla desteklenmesinin mahalli idare dengesi üzerinde olumlu etkisi olacak.

2012 Yılı Programı’na göre gelecek yıl mahalli idare gelirlerinin 53.1 milyar TL, harcamalarının ise 53.6 milyar TL olarak gerçekleşeceği, böylece mahalli idareler dengesinin 497 milyon TL açık vereceği tahmin edildi.

İstihdam 332 bin kişi artacak

Türkiye genelinde 2011 yılında işgücüne katılma oranının yüzde 49.9, işsizlik oranının ise yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2012 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 332 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Kamu yatırımlarında, başta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki yatırımlar olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak.

GSYH yüzde 4 büyüyecek

Büyümenin 2011 yılının ikinci yarısında da devam etmesi, ancak küresel ölçekte ortaya çıkan belirsizlikler ve olumsuz baz etkisi nedeniyle bir miktar yavaşlaması beklenmekte. Buna göre, 2011 yılında yüzde 7.5 olması beklenen GSYH artış hızının, 2012 yılında yüzde 4 olması hedeflenmekte.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.