9 °C

63 parça Tekel taşınmazı için teklifler alınacak

TEKEL-TTA Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlar için teklifler 24,25 ve 26 Ağustos tarihlerinde alınacak

63 parça Tekel taşınmazı için teklifler alınacak

ANKARA - Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL-TTA) Genel Müdürlüğü'ne ait 28 ilde bulunan 63 parça taşınmaz, ayrı ayrı ihale edilerek satılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde teklifler, 24,25 ve 26 Ağustos günlerinde alınacak. İhale Komisyonu'nca gerek görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık ya da açık artırma usulü ile de sonuçlandırılabilecek. İhaleler, TTA (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce yapılacak.

İhale konusu varlıkların birine teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazlası için de teklif verilebilecek. Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek herhangi bir şartı içeremeyecek.

Teklifler ihale şartları belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Satışa Konu Gayrimenkul Listesi'nde; 1-20 sıralarda bulunan gayrimenkuller için 24 Ağustos günü, 21-41 sıralarda yer alan gayrimenkuller için 25 Ağustos günü, 42-63 sıralarda bulunan gayrimenkuller için 26 Ağustos günü saat 10.00'a kadar, TTA'ya teklif edilecek. Bu tarihten sonra verilecek teklifler, değerlendirmeye alınmayacak.

Teklifler, verildiği gün, saat 11.00'den itibaren açılacak. İhale şartnamesi, 100 lira bedel ile alınabilecek.

İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için, her bir taşınmaz için belirtilen tutarda ayrı ayrı geçici teminat alınacak. Her bir teklif için ayrı ayrı şartname alınması gerekiyor.

Yurtdışında yerleşik taraflara satış ve devir, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na, Tapu Kanunu;na ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacak. Yurtdışında yerleşik taraflar, bahse konu mevzuat hükümlerine göre, yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlü bulunuyor.

İhaleye, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler katılamayacak.

İhale kapsamında, TEKEL'in Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, İçel, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak'ta bulunan depo, lojman, yaprak tütün işleme tesisi, ambar binası, idare binası, fabrika binası, misafirhane, sosyal tesis, arsa ve arazileri satılacak. Söz konusu taşınmazlar için belirlenen geçici teminatların tutarı, 3 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.