12 °C

AB Uyum Komisyonu bir kanun tasarısını daha onayladı

Bağış, kanun tasarısında, Mali İşler ve Personel ve İdari İşler Daire başkanlığı, Basın ve Hukuk Müşavirliği birimlerinin, yeni bir birim olarak yapılandırıldığını anlattı

AB Uyum Komisyonu bir kanun tasarısını daha onayladı

 

ANKARA - TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonunda, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyon, Başkan ve AK Parti Düzce Milletvekili Yaşar Yakış Başkanlığında toplandı. Toplantıya, katılan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, tasarı hakkında komisyona  bilgi verdi.

Bağış, 2000 yılında uygulamaya konulan kanunun, Türkiye'nin geldiği noktada ihtiyaçları karşılayamadığını belirterek, yeni tasarının Cumhuriyetin ilanından sonra en önemli çağdaşlaşma sayılacağını söyledi. Sadece belirli bir zümrenin değil, iktidarı muhalefeti, kadını erkeği, doğulusu batılısı, yaşlısı genciyle toplumun tüm kesimlerinin Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklediğini ifade eden Bağış, AB Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun bir an evvel çıkarılması gerektiğini kaydetti. 

AB ile ilişkilerin hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Bağış, AB'nin her yıl hazırladığı, Türkiye'nin gidişatı ile ilgili bir ilerleme raporu verdiğini ve hazırlanan her ilerleme raporunda gerek kadro gerekse yetki olarak yetersiz bulduğunu açıkladığını belirtti. Bağış, şöyle devam etti:

"Kanun, AB genel sekreterliğine kurumsal kimliğini kazandırmak, yönetimde etkinlik, esneklik ve uyumu artırmak için 4587 sayılı kanunla getirilmiş olan ve AB Genel Sekreterliğine (ABGS) atamaları belirli kamu kurumlarıyla sınırlayan hükmü kaldırmaktadır. Şu anda 4 genel sekreter yardımcılığı bulunmaktadır. Bu sekreterlikler DPT, Dış İlişkiler Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaretten gelme şartını getirmektedir. Müzakereler ilerledikçe farklı alanlarda uzmanlaşmış yöneticilere ihtiyaç duyulduğunu, farklı konularda uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Gerekli zamanlarda gerekli değişikliklerin yapılabileceği daha esnek bir yenilik kazandırmayı gerekli görüyoruz."

Bakan Egemen Bağış, kanun tasarısında, Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Basın Müşavirliği ve Hukuk Müşavirliği birimlerinin, "İdari Hizmetleri Daire Başkanlığı" adı altında yeni bir birim olarak yapılandırıldığını anlattı. 

AB normları ve hukukunu inceleyecek, "AB Hukuku Başkanlığı" kurulduğunu, bu kapsamda, AB organların karar ve mevzuatlarına yönelik 10-15 tane AB hukukunda uzmanlaşmış hukukçunun uygun görüldüğünü ifade eden Bağış, bunların Türkiye'nin hukuki müktesebatlarında, Ankara protokolünün gerek AB normlarının getirdiği hukuki çalışmalara son derece katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Meslek örgütleri ve sendikalarla iletişimi sağlamak, fikirleri almak açısından "Sivil Toplum İletişim ve Kültür Başkanlığı" kurulduğunu da kaydeden Bağış, toplam yarım milyar nüfusa yakın AB ülkesi ile iletişim faaliyetlerini gerçekleştireceğini ve stratejinin de bu başkanlık tarafından yönetileceğini belirtti.

Bağış, Türkçe'nin üyelik sonrası AB'nin resmi dillerinden birisi olması ve AB mevzuatının Türkçe'ye çevrilmesinin ön şart gibi olduğunu ifade ederek, "Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı"nın kurulacağına işaret etti. Bağış, "Kanun, Türkçe mevzuatın da İngilizceye çevrilmesi gibi bir terminoloji birliği kurulmasına etki edecektir. Elimizde 100 bin sayfayı geçkin bir müktesebat var ki şu anda sadece 3 bin 500 sayfası çevrilmiştir" dedi.

"Proje Uygulama Başkanlığı" adıyla yeni bir birim oluşturulacağını kaydeden Bakan Bağış, şunları söyledi:

"Başkanlık, ABGS'nin doğrudan yürüttüğü projelerde ihale, doğrudan sözleşme yapma, imzalama ve alınacak kararlarda uygulamaya yönelik tüm işlemlerden sorumlu olacaktır. AB fonlarıyla yürütülecek birçok projede, ABGS, rehber niteliğinde yer almaktadır. Yüzlerce projeyi izleyen ilgilenen sadece 4 arkadaşımız vardır, dolayısıyla bu 4 arkadaşımızın her ildeki projeleri takip etme imkanı olmayacaktır. Takdir edersiniz ki bu yüzden ayrı bir birim olarak kurulmasına ihtiyaç vardır. 6 kişiyle sınırlı tutulacak bir yurt dışı görevlendirme yetkisi de aldık. Uzun zamandır ihtiyaç duyulan kadro cetvelleri de yeniden düzenlenmiştir. Mevcut durumda 50 civarı uzman, bu uzmanların yarıya yakını geçici personeldir. Bu çerçevede teknik çalışmalar yapılmıştır. Uzman kadrosu 215 kişiye, toplam personel sayısının 317 ye çıkarılmasını öngörmektedir."

Daha sonra, MHP Samsun Milletvekili Osman Çakır, Egemen Bağış'a, personel kadro sayısı ve AB ile ilgili yeni teşkilatların kurulup kurulmayacağı sordu.

CHP Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu da yabancı dilin (A) seviyesinde olması gerektiğini belirterek, atamalarda nasıl bir süreç işleyeceğini öğrenmek istedi.

CHP İstanbul milletvekili Algan Hacaloğlu ise, "AB'ye üye olunmazsa Türkiye çağdaşlaşmamış mı olacak?" diyerek, AB ile müzakereler sürecinde herkesin bulunduğunu fakat TBMM'nin olmadığını öne sürdü.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Karaman Milletvekili Lütfi Elvan ise genel sekreterlik yapısının son derece esnek tutulması gerektiğini ifade etti.

Egemen Bağış da sorular üzerine, "(Toplam personelde 337 sayısı çok değil mi?) diyorsunuz Polonya bu işi 400 uzman ile götürmüş. ABGS'nin 9 yıllık tecrübesi var. Bizde yapılan hatalara bakarak ve düzelterek bu kanun tasarısını hazırladık. Yabancı dil sınavında neden (A) notu değilde (B) olsun diye karar verdik. Kamuda bu (C)'dir" diye konuştu.

Bağış, sözlerini şöyle tamamladı:

 "Yabancı dili çok iyi bilen kişilerden bazıları gramer ağırlıklı anlıyor, bazıları diyalogda yetersiz olabiliyor. (B) bizim minimum standardımız. 45 yaş uzman şartı ise farklı kurumlarda olan AB'de çalışmak isteyenlerde faydalansın diye. Zaten 45 yaş şartı geçici bir madde, 6 aya mahsus ve bir kerelik olacak. Kadrolaşma endişeniz olmasın, Türkiye'de o kadar çok AB uzmanı yok. Biz yaptığımız işte başarılı olmak istiyoruz. ABGS'de de bizim uzman arkadaşları Başbakanlıktaki ile eşit seviyeye getirmeyi düşünüyoruz. Eldeki tecrübeli elemanları kaçıracak lükse sahip değiliz."

Konuşmaların ardından, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" komisyonda oy birliği ile kabul edildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.