Akaryakıt sübvansiyonlarına 409 milyar dolar harcandı

Hükümetler, geçen yıl akaryakıt sübvansiyonlarına 409 milyar dolar harcama yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

PARİS - Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yıllık "Dünya Enerji Görünümü" raporuna göre, hükümetler akaryakıt sübvansiyonlarını etkin biçimde azaltacak reformları uygulamadığı sürece küresel seviyede akaryakıt sübvansiyonları 2020 yılında 660 milyar dolara ulaşacak.

Raporda, "hükümetler ve vergi mükelleflerinin fosil yakıtların üretimi ve tüketimini desteklemek için geçen yıl yarım trilyon dolar kadar harcama yaptığı, enerji fiyatlarının sürekli olarak yüksek kaldığı bir dönemde sübvansiyonların önemli bir ekonomik yükümlülük getirdiği" belirtildi.

Hükümetlerin 2009 yılında akaryakıt sübvansiyonlarına 312 milyar dolar, geçen yıl ise 409 milyar dolar harcadığı belirtilen raporda, 2010 yılında en büyük sübvansiyonun 193 milyar dolarla petrol ürünlerinde ve 91 milyar dolarla doğalgazda olduğu kaydedildi.

İran ve Suudi Arabistan en büyük sübvansiyon veren ülkeler oldu.

IEA Baş Ekonomisti Fatih Birol, raporun sunumu için düzenlenen basın toplantısında, "Bu, çok büyük bir miktar. Daha fazla reform yapılmaksızın, fosil yakıt tüketimine harcanan sübvansiyonlar 2020 yılında 660 milyar dolara ya da küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 0,7'sine ulaşacak" dedi.

Birol, bu sübvansiyonlardan yoksul nüfusun sadece yüzde 8'inin yararlandığını belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria da toplantıda, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin sübvansiyonları acilen aşamalı olarak azaltması çağrısında bulundu.

Gurria, küresel ekonomik krize çare bulmaya çalışan ülkelerin sübvansiyonları azaltmasının ekonomik, çevre ve sosyal amaçlarını karşılamaya yardımcı olmada en belirgin yol olduğunu ifade etti.

IEA, fosil yakıt tüketimi sübvansiyonlarını 2020 yılına kadar kaldırmanın küresel enerji talebini yüzde 4 azaltacağını ve karbon emisyonu büyümesini önemli oranda düşüreceğini belirtti.

Bu konularda ilginizi çekebilir