13 °C

Akaryakıtta TL de teminat olarak kabul edilecek

Maliye Bakanlığı, ÖTV teminat ve teminat çözümü işlemleriyle ilgili uygulama esaslarını belirledi.

Akaryakıtta TL de teminat olarak kabul edilecek

ANKARA - Akaryakıt ürünlerinin ithalinde banka teminat mektubunun yanısıra Türk Lirası da teminat olarak kabul edilecek.

Maliye Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerdeki ÖTV uygulaması, ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde süre, tecil-terkin kapsamında satılan malların iadesi, petrol rafinerilerinde yakıt olarak kullanılan mallarda ÖTV, teminat ve teminat çözümü işlemleriyle ilgili uygulama esaslarını belirledi.

Tebliğe göre, akaryakıt ürünlerinin ithalinde gümrük idarelerine banka teminat mektubuna göre daha likit değer olan Türk Lirası da teminat olarak verilebilecek. Gümrük idareleri, teminat verilmediği sürece işlem yapmayacak.

Teminat çözümü işlemlerinde de, vergi dairelerince form düzenlenebilmesi için, yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlarda imal edildiği belirtilen malların teslimine dair ÖTV beyanı aranacak.

Petrol rafinerilerinde yakıt olarak kullanılan mallardaki ÖTV uygulamasında da, 1 Ağustos 2002 tarihinden sonra petrol rafinerilerince imal ya da ithal edilen ÖTV'ye tabi malların, yine ÖTV'ye tabi malların imalatında yakıt olarak kullanılması durumunda burada ÖTV söz konusu olmayacak.

Tecil-terkin şartlarının ihlal edilmesi hallerinde bu kapsamda teslim edilen malların iadesinde tecil edilen vergi, vade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. İhraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde teslim edilmemesi halinde de, ilgili vergi dairesinden KDV uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV'nin gecikme zammı ile birlikte tahsili yoluna gidilecek.

Tebliğ uyarınca serbest bölgeye veya Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde istisna uygulanmadığından, bu durumda yolculara teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında tecil-terkin uygulaması olmayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.