7 °C

Alkollü içki ambalajına uyarı mesajı

Alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış ambalajlarında, üç adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı birlikte kullanılacak. Uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler satılamayacak.

Alkollü içki ambalajına uyarı mesajı

ANKARA - Alkollü içki ambalajları üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Piyasaya arzına izin verilen alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış ambalajlarında, üç adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı birlikte kullanılacak. Uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler iç piyasaya arz edilemeyecek ve satılamayacak.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanununun 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan, alkollü içki ambalajları üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanan tebliğe göre, piyasaya arzına izin verilen alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış ambalajlarında, üç adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı birlikte kullanılacak. Uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler iç piyasaya arz edilemeyecek ve satılamayacak.

Uyarı mesajları, herhangi bir şekilde saklanamayacak, kapatılamayacak veya kesilemeyecek. Bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılmayacak. Uyarılar, sabit ve silinemez olarak basılacak. Rakam metni koyu, diğer kısımlar ilk harf büyük devamı küçük harflerle ve normal cümle şeklinde yazılacak.

Uyarı mesajlarının uygulanması

Uyarı mesajlarının uygulanmasında şu esaslar dikkate alınacak:

"-Uygulama şekli; doğrudan ambalaj üzerine, doğrudan ambalaj üzerine uygulanan çıkartmaların üzerine veya etiket üzerine uygulanır. Ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek bir yere, açıkça okunabilecek ve beyaz üzerine siyah yazı olacak şekilde yerleştirilir.


-Yazı karakteri ve şekli; helvetica, normal, tek satır ve standart karakter aralıkları yazılmış olmalıdır.


-Yazı karakteri büyüklüğü; dış ambalaja uygulanacak uyarı mesajları 14 puntodan küçük, 100 cl’den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için 12 puntodan küçük, 70 (dahil) – 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 10 puntodan küçük, 50 (dahil) – 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 9 puntodan küçük, 35 (dahil) – 50 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 8 puntodan küçük, 20 (dahil) – 35 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 7,5 puntodan küçük, 10 (dahil) – 20 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 7 puntodan küçük, 10 cl’den daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için 6 puntodan küçük olmamalıdır.


-Uyarı mesajı toplam alanı ve her uyarı mesajının ebatları şu belirlenen değerlerden küçük olmamalıdır; dış ambalaj için; toplam alan: 30,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 2,5 santimetre, yüksekliği: 2,2 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 2,2 santimetre.
100 cl’den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 26,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 2,0 santimetre, yüksekliği: 1,8 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 2,1 santimetre.
70 (dahil) – 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 18,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,6 santimetre, yüksekliği: 1,5 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,7 santimetre.
50 (dahil) – 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 14,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,6 santimetre, yüksekliği: 1,5 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,7 santimetre.
35 (dahil) – 50 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 11,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,3 santimetre, yüksekliği: 1,2 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,4 santimetre.
20 (dahil) – 35 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 9,5 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,2 santimetre, yüksekliği: 1,1 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,2 santimetre.
10 (dahil) – 20 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 9,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,2 santimetre, yüksekliği: 1,05 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,1 santimetre.
10 cl’den daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için; toplam alan: 7,0 santimetre kare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 0,9 santimetre, yüksekliği: 0,8 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 0,7 santimetre.


-Ayrıca her bir uyarı mesajı ve uyarı mesajı toplam alanı, genişliği 1 mm’den az ve 2 mm’den daha büyük olmayacak bayrak kırmızı renkte sınır çizgisi ile çerçevelenecek. Sınır çizgisi hiçbir şekilde uyarı mesajının içerdiği metne müdahale etmeyecek biçimde olacak.


Alkollü içki ambalajları bugünden itibaren on ay içinde tebliğ hükümlerine uygun hale getirilecek; tebliğ hükümlerine uygun olmayanlar bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.


Uyarı mesajlarının muhtelif ambalaj boyutlarında kullanılabilecek örnekler de Resmi Gazete’de yer aldı.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.