Anne ve babaların çalışma saatlerini işveren belirleyecek

İşçilerin doğum ya da evlat edinmesinin ardından tercih edeceği kısmi süreli çalışmada, işin yapılacağı zaman aralığını işveren belirleyecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İşçilerin doğum ya da evlat edinmesinin ardından tercih edeceği kısmi süreli çalışmada, belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde işin yapılacağı zaman aralığını, iş yerinin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren belirleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılan Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla, çocuğun hayatta olması kaydıyla, kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek.

Çoğul doğum halinde bu sürelere 30'ar gün eklenecek. Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanacak.

Çalışma talebi, en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak

Yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren, işçiye talebin karşılandığını yazılı olarak bildirecek.

İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi halinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacak.

İşverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma tercih edilebilecek
Bunlar dışındaki işlerde ise işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma tercih edilebilecek. Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenecek.

Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecek. Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bildirecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir