Aracı Kuruluş Varantlarının SPK kaydına alınmasında değişikliğe gidildi

SPK'nın değişikliğe ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nde değişikliğe gitti.

SPK'nın değişikliğe ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracatçıların kayda alınmak üzere Kurul'a başvururken sunacakları izahname; ihraççı, aracı kuruluş veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum lideri, liderleri ve varsa garantör kuruluş tarafından imzalanacak. Daha önceki tebliğde izahnamade konsorsiyum oluşturulmuşsa üyelerinin imzası yeterli oluyordu.

Yine kayda alınmak için Kurul'a yapılacak başvurularda kullanılacak sirküler, Kurul tarafından onaylanan izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak her bir ihraç bazında ihraç tutarını ve ihraç edilecek varantın özellikleriyle ihraç koşullarını içerecek şekilde Kurul tarafından belirlenecek standartlara uygun olarak düzenlenecek ve ihraççı, aracı kuruluş veya konsorsiyum oluşturulması halinde sadece konsorsiyum lideri, liderleriyle varsa garantör kuruluş tarafından imzalanacak.

Varantlara ilişkin kayda alma ücreti hesaplarınken; varantların Kurulca onaylı sirküler vasıtasıyla satışa sunulmasından 2 ay sonra; bu süre boyunca her bir işlem gününde gün sonu netleştirilmiş bakiyelerin dikkate alınması suretiyle hesaplanan tedavülde bulunan varant sayısı karşılaştırılarak, tedavülde bulunan varant sayısının en yüksek olduğu gün "azami tedavül günü" olarak kabul edilecek.

Satış fiyatının ve azami tedavül gününün belirlenmesinde İMKB ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) kayıtları esas alınacak. Kurul kayıt ücretinin hesaplanması ve yatırılması ihraççının sorumluluğunda olacak.

Payları borsada işlem gören ihraççıların geçmiş 2 yıla ait yıllık finansal tablolarına ait bağımsız denetim raporlarına; ihracın ilk 6 aylık döneminden sonra yapılması durumunda ayrıca 6 aylık ara dönem finansal tablolarına ait inceleme raporuna veya bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo tarihinden sonra kamuya açıklanmış ancak incelemeden geçmemiş ara dönem finansal tablolarına izahnamede yer verilecek.

Payları borsada işlem görmeyen ihraççılar

Payları borsada işlem görmeyen ihraççılar ise izahnamede, ihracın hesap döneminin bitimini izleyen ilk 3 aydan sonraki bir dönemde gerçekleştirilmesi durumunda aşağıda yer alan tablodaki esaslar çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar veya halka arz tarihine daha yakın tarihli finansal tablolarla bağımsız denetim raporlarına yer verecekler. Söz konusu tablo şöyle;

Halka arzın gerçekleşeceği dönem İzahnamede yer alacak tablolar Özel Bağımsız Denetimden Geçecek Finansal Tablolar

01 Mart-31 Mayıs Son 2 yıllık finansal tablolar

 Son 2 yıllık finansal tablolar

01 Haziran-31 Temmuz Son 2 yıllık ve 3 aylık ara dönem finansal tablolar Son 2 yıllık finansal tablolar

01 Ağustos-31 Ekim Son 2 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar Son 2 yıllık ve 6 aylık finansal tablolar

01 Kasım-30 Kasım Son 2 yıllık ve 6 aylık veya 9 aylık finansal tablolar Son 2 yıllık ve 6 aylık veya 9 aylık finansal tablolar

01 Aralık-28 Şubat Son 2 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar Son 2 yıllık ve 9 aylık finansal tablolar

Bu tablolar özel hesap dönemine sahip ihraççılar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanacak.

Tabloda belirtilen 4. dönemde gerçekleştirilecek halka arzlarda kullanılacak izahnamede bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık finansal tablolar ile bağımsız denetimden geçmemiş 9 aylık finansal tablolara yer verilecek. İhraççının isteğine bağlı olarak 9 aylık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmiş olması halinde ise bu finansal tablolarla bağımsız denetim raporu izahnamede bulunacak.

1. ve 2. dönemlerde gerçekleştirilecek halka arzlarda kullanılacak izahnamede ihraççının isteğine bağlı olarak 3 aylık finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmiş olması durumunda bu finansal tablolarla bağımsız denetim raporu da yer alacak.

Kayda alınma başvurularında; ihraççının yetkili organlarca onaylanarak kesinleşen son 2 yıllık bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosuyla önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı başvuru tarihine en yakın ara finansal tablolar da bulunacak. 

Başvurularda ihraççıyı, aracı kuruluşu veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum liderlerini ve varsa garantör kuruluşu temsile yetkili kişilerce imzalı, satışı yapılacak varantlara ilişkin olarak düzenlenmiş imza ve sirküler de sunulacak.

Bağımsız denetimden geçirilmiş ara dönem finansal tablolarla ihraççıyı, aracı kuruluşu veya konsorsiyum oluşturulmuş olması halinde sadece konsorsiyum liderlerini ve varsa garantörü temsile yetkili kişilerce imzalı sirküler de Kurul kaydına alınmış ve 1 yıllık dönem içinde yapılacak ihraçlarda, her ihraçtan önce sirkülerin onaylanması için Kurul'a gönderilecek.

Bugün itibariyle Kurul nezdinde mevcut bulunan aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurular da bu Tebliğin hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir