10 °C

Aracı kuruluşlara da sıfır stopaj

Hisse senetlerine ve endekslerine dayalı olup İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar da, sıfır oranlı stopaja tabi tutulacak.

Aracı kuruluşlara da sıfır stopaj

ANKARA - Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67'inci maddesinde yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen tevkifat oranlarına açıklık getirmek amacıyla Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlayacak.

Hazırlanan Tebliğ taslağına göre, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak elde edilen kazançlara ilaveten, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup, İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varantlarından sağlanan gelirler de sıfır stopaj kapsamında bulunacak.

Söz konusu varantlar, "Değişken Getirili Menkul Kıymetler" sınıfında değerlendirilecek.

Geçici 67'nci maddedeki kazançlardan, Bakanlar Kurulu Kararında sayılanlar dışındakilerin stopaj oranı yüzde 10 olacak. Bu çerçevede, tam ve dar mükellef gerçek kişilerle, madde kapsamına girmeyen kurumların bu tür kazançları yüzde 10 oranında vergilenecek.

Söz konusu maddenin 2 ve 3 numaralı fıkralarında yer alan oran (hisse senetlerine ilişkin olarak yukarıda belirtilen kazançlar hariç) tam mükellef gerçek kişi ve kurumların yanı sıra dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için de yüzde 10 olarak uygulanacak.

Taslak, "Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan yabancı kurumsal yatırımcıların durumunu da netleştiriyor.

Taslakta, bu yatırımcılar, "emeklilik ve sigorta kuruluşları ile bunlar tarafından kurulan fon ve ortaklıklar, ülke fonları, yatırım kuruluşları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları" olarak sıralanıyor. Düzenlemede, bu kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak addediliyor.

Buna göre, bu kapsama giren yabancı kurumsal yatırımcıların geçici 67'nci maddenin 1 numaralı fıkrasındaki kazançları da yüzde sıfır stopaja tabi tutulacak.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.