10 °C

Bakkallar süpermarketlerle yarışacak

Ergün, Verimli Tedarik Sistemi ile küçük esnafın da internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde doğrudan mal siparişi verebileceğini bildirdi.

Bakkallar süpermarketlerle yarışacak

İSTANBUL - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Verimli Tedarik Sistemi ile küçük esnafın internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde doğrudan mal sipariş etmesinin mümkün olacağını belirterek, "Böylece tedarik zincirindeki halka sayısı azalacak ve küçük esnaf, büyük grosmarketlerle yarışabilir hale gelecektir" dedi.

Ergün, Çırağan Sarayı'nda Teda Global Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen "Bakkallar Marketler Yaşayacak" temalı Verimli Tedarik Sisteminin tanıtıldığı basın toplantısında, insanların üretim, tüketim ve ticaret alışkanlıklarının her geçen gün daha farklı özellikler kazandığını, daha karmaşık bir yapıya büründüğünü kaydetti.

Ekonomik hayatta yaşanan değişimden en çok etkilenenlerin, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'ler olduğunu dile getiren Bakan Ergün, ilk bakışta insanı tedirgin eden bu sürecin, doğru okunduğu ve doğru yönetildiği takdirde, herkese büyük avantajlar sağlayabileceğini anlattı.

Esnaf için kapsamlı ilk yol haritası

Ergün, bakanlık olarak, Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını ve tarihte ilk defa esnaf kesimi için kapsamlı bir yol haritası oluşturduklarını söyledi.

Bu yol haritasının temel işaretlerinden birinin de, esnaf ve sanatkarların işbirliği ve ortaklıklar yoluyla sinerji oluşturmalarını sağlamak olduğuna işaret eden Ergün, Türkiye'deki işletmelerin en önemli sorunlarının başında küçük ölçekte üretim yapılması geldiğini ifade etti.

Ergün, "Bu sorunu aşmak için, küçük işletmelerin altyapı, tedarik sistemi, laboratuvar veya pazar araştırması gibi faaliyetlerini ortaklık anlayışıyla yürütmeleri son derece faydalı olacaktır. Geçtiğimiz yıl, KOSGEB destek programlarında radikal bir değişikliğe imza attık, destek içeriklerini kapsamlı bir şekilde değiştirdik, proje odaklı bir sisteme geçiş yaptık. KOBİ Proje Destek Programı ile esnaf ve sanatkarlarımızı, üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler, finans, bilgi yönetimi gibi alanlarda destekliyoruz" diye konuştu.

150 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek

Esnaf ve sanatkarların değişim ve dönüşüm süreçlerine yönelik bu alanlarda sunacakları projelere, 150 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verdiklerini anımsatan Ergün, "İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı" ile, esnaf ve sanatkarların ortak tedarik, tasarım, pazarlama, laboratuvar, imalat, lojistik ve hizmet sunumu gibi konularda hazırlayacakları projelere 250 bin lira geri ödemesiz, 500 bin lira geri ödemeli destek sağladıklarını anlattı.

Bakan Ergün, TEDA Global'in yürüttüğü ortak tedarik sistemine ilişkin bu projeyi de, bu açıdan son derece önemsediklerine değinerek, tüm esnaf ve sanatkarlar gibi projeye dahil olan bakkalların da KOSGEB'in bu desteklerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Bakkallar tek çatı altında güçlenecekler

Nihat Ergün, Verimli Tedarik Sistemi Projesi ile bakkalların ve yöresel marketlerin bir çatı altında toplanmasının ve bu şekilde güçlerini artırmasının hedeflendiğini belirtti.

"Kazan-kazan" anlayışı üzerine kurulu bu projede yer alan tüm kesimlerin ve dolayısıyla Türkiye'nin, önemli kazançları olacağını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Bugün küçük esnafımızın modern ve organize perakendeciyle rekabet etmesinin önünde ciddi engeller bulunuyor. Bu engellerin başında küçük işletmelerin ucuz ve kaliteli mala hızlı bir şekilde ulaşmakta yaşadıkları sıkıntılar geliyor. Mevcut sistemde, esnafın özellikle fiyat, kalite ve çeşitlilik konusunda büyük marketlerle rekabet edebilme şansı kalmıyor.

Mesela bir bakkal, ürünü istediği fiyatta tedarik edebilse bile, bunun sürekliliğini sağlamakta zorlanıyor. Verimli Tedarik Sistemi ile küçük esnafın internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde doğrudan mal sipariş etmesi mümkün olacaktır. Böylece tedarik zincirindeki halka sayısı azalacak ve küçük esnaf, büyük grosmarketlerle yarışabilir hale gelecektir."

Bakan Ergün, böylece küçük esnaf varlığını koruyarak ve aynı zamanda gücüne güç katarak yoluna devam edebileceğini anlatarak, geleneksel dokunun korunacağını; ancak bu dokunun, modern perakendecilik sistemiyle entegre olacağını ve böylece esnafın rekabet gücünün artacağını anlattı.

Kayıtdışına karşı da çözüm olacak

Bu sistemin, aynı zamanda kayıt dışı ekonominin önemli bir kısmının kayıt altına alınmasını sağlayacağını ve bu açıdan, bütçe dengelerine ve kamu politikalarına da olumlu bir şekilde yansıyacağını belirten Ergün, "Bu gibi kapsamlı projelerin, konuyla ilgili tüm tarafların desteğini alması son derece önemlidir. Ben, TESK, TOBB ve bağlı odaların, esnaf ve sanatkarlarımızın da bu projeyi sonuna kadar desteklemelerini bu açıdan çok önemsiyorum" dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.