6 °C

Bankacılıkta net kar 16.9 milyar liraya ulaştı

Bankacılık sektörünün net karı 9 ayda, yüzde 7.4 oranında arttı; aktifler 927.4 milyar liraya çıktı.

Bankacılıkta net kar 16.9 milyar liraya ulaştı

ANKARA – Bankacılık sektörünün net karı 2010 yılının 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 oranında artışla 16 milyar 876 milyon TL'ye ulaştı.

Bankacılık sektörünün aktif toplamının 2009 yılsonuna göre yüzde 11.2 oranında artarak 927.4 milyar TL seviyesine ulaştığı 9 aylık dönemde, kredilerin bankacılık sektörünün toplam aktifler içindeki payı 2009 yılsonuna göre 4.2 puan artarak yüzde 51.3'e yükseldi.

BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm Eylül 2010 Rapor'u yayımlandı. Buna göre Bankacılık sektörü dönem net karı, 1 milyar 165 milyon TL tutarında, yüzde 7.4 oranında artarak, Eylül 2010'da 16 milyar 876 milyon TL düzeyine ulaştı.

Net faiz marjının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı 9 aylık dönemde, kar artışında getirili aktifler hacim artışının katkısına ve temelde varlık kalitesindeki iyileşmenin etkili olduğu vurgulandı.

Sermaye piyasası işlem karlarının türev işlem zararları nedeniyle negatife dönmesine, marjlardaki daralma nedeniyle net faiz gelirlerindeki azalışa karşın, varlık kalitesindeki iyileşmenin katkısıyla takipteki alacaklar özel provizyonundaki azalış ile temelde önceki yıllarda ayrılan karşılıkların iptallerine bağlı olarak iyileşen faiz dışı gelir ve gider dengesi bir yıllık dönemde sektörün kar artışındaki temel etkenler olarak değerlendirildi.

İzleyen dönemlerde, 2010 yılındaki kar artışında başlıca rol oynayan ve yüksek seyreden önceki yıllarda ayrılan karşılık iptallerinin azalacağı ve takipteki alacaklar özel provizyonundaki azalışın normale döneceği düşünüldüğünde, marjlardaki gerilemenin de normalleşmesiyle bankacılık sektöründe daha durağan bir karlılık seyri izleneceği değerlendirildi.

Küresel krizin etkisi ile yaşanan yavaşlama evresinin ardından ekonomideki toparlanmaya paralel olarak hızlı bir büyüme sergileyen krediler, bankacılık sektörünün toplam büyüklüğü açısından en önemli aktif kalemi oldu.

Aktifler 927.4 milyar liraya ulaştı

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2009 yılsonuna göre yüzde 11.2 oranında artarak Eylül 2010 itibarıyla 927.4 milyar TL seviyesine ulaştı. 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.2 oranında büyüyen bankacılık sektörü toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 5.6 oranında, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2.1 oranında büyüdü. 2010 yılının 9 aylık döneminde sektörün Türk Parası (TP) aktifleri yüzde 13.1, Yabancı Para (YP) aktifleri ise yüzde 5.9 oranında artış gösterdi. Sektör yılın 9 aylık dönemindeki plasman artışını, temelde mevduat, özkaynak ve yurtdışı borçlar kalemlerinde gerçekleştirdiği artışlar ile fonladı.

Kredilerin, aktiflerdeki payı yüzde 51.3

Krediler, 2010 yılının 9 aylık döneminde bankacılık sektörünün toplam aktifler içindeki payını 2009 yılsonuna göre 4.2 puan arttırarak yüzde 51.3'e çıkardı. 2010 yılında hızlı bir büyüme trendi sergileyen krediler, 2009 yılsonuna göre 82.8 milyar TL tutarında, yüzde 21.1 oranında artarak, Eylül 2010 itibarıyla 475.4 milyar TL seviyesine ulaştı.

Sektörün kredi hacminde 2009 yılının tamamında 25.2 milyar TL'lik artış gözlenirken, 2010 yılının 9 ayında kredi hacminde gözlenen büyüme önceki yılın tamamında yaşanan artışın üç katını aştı. Kredilerde gerçekleşen artışın 29 milyar TL'si kurumsal ve ticari kredilerden, 28.4 milyar TL'si konut ve ihtiyaç kredileri başta olmak üzere bireysel kredilerden, 25.4 milyar TL'si ise KOBİ'lere kullandırılan kredilerden kaynaklandı. Ekonomik krizden en fazla etkilenen KOBİ kredileri, 2009 yılının tamamında azalış gösteren tek kredi türü konumunda iken, 2010 yılında yüzde 30.5 ile en hızlı artan kredi türü oldu.

KOBİ kredilerinde takibe düşme oranı hızla geriledi

Takibe dönüşüm oranında 2009 yılsonuna göre yaşanan 1 puanlık iyileşmede kredilerdeki artış, takipteki alacaklarda kaydedilen tahsilatlar ile aktiften silme ya da satış yoluyla portföyden çıkarılan sorunlu alacaklar neticesinde aktif kalitesinde gözlenen iyileşme etkili oldu. 2010 yılında tüm kredi türlerinin takibe dönüşüm oranında düşüş eğilimi gözlenmekle birlikte KOBİ kredileri takibe dönüşüm oranı en hızlı düşüş gösteren kredi türü olarak dikkat çekti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.