Başkent Doğalgaz özelleşiyor

Yüzde 80'i özelleştirilecek olan şirketin ihalesine son teklif verme tarihi 31 Ekim 2011.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesi, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhalede, son teklif verme tarihi 31 Ekim 2011 olacak. Geçici teminat tutarı ise 30 milyon dolar olarak belirlendi. 

ÖİB'nin Resmi Gazetede yayımlanan ilanına ÖİB'nin Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nde bulunan yüzde 80 oranındaki hissesi, satış yöntemiyle ihale edilecek.

İhaleye, yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler sadece Ortak Girişim Grubu içinde yer alabilecek.

İhaleye katılabilmek için Gizlilik Sözleşmesinin imzalanması, şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesinin satın alınması zorunlu olacak. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubu'nun her bir üyesinin Gizlilik Sözleşmesi'ni ayrı ayrı imzalaması ve İdare'ye teslim etmesi gerekecek.

İhale, kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri'nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 30 milyon dolar geçici teminat alınacak. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 20 bin dolar karşılığı temin edilebilecek.

İhale Şartnamesi bugünden itibaren, tanıtım dokümanı ise, 8 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ÖİB'den alınabilecek.

 

 

Etiketler