Bedelli askerlik Genel Kurul'a geliyor

Tasarı kabul edilirse 30 yaşından gün almış olanlar, 30 bin lirayı ödemeleri şartıyla askerlik hizmetlerini yerine getirmiş olacaklar.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda geçen hafta kabul edilen bedelli askerliği öngören tasarı Genel Kurul'a geliyor. Tasarının Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından bedelli askerlik düzenlemelerini içeren tasarı kabul edilmiş olacak.

Meclis Genel Kurulu'nda, bu hafta bedelli askerlik düzenlemelerini öngören Askerlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı görüşülecek. Tasarı kabul edilirse 30 yaşından gün almış olanlar, istekleri halinde yasanın yürürlüğe girdiği 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30 bin Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

TBMM teşklilat yasası yeniden düzenleniyor

Meclis Genel Kurulu'nda haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Yasa Önerisi de görüşülecek. Öneri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenleniyor.

İçişleri Komisyonu'nda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa Tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Komisyon, Çarşamba günü saat 10.30'da toplanacak ve tasarının görüşmelerine kaldığı yerden devam edecek.

Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesine yönelik İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda kurulan alt komisyon,28 Kasım Pazartesi günü saat 10.30'da Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı dinleyecek.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir