10 °C

Bostanoğlu: Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu, "Türki̇ye, korvet büyüklüğünde muhari̇p gemi̇ i̇hraç edebi̇lecek konuma gelmi̇şti̇r" dedi.

 Bostanoğlu: Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik

Selah Tersanesi'ndeki Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi̇si̇'ni̇n denize indirilme törenine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, 2016 ve 2017’de, askeri̇ ve özel sektör tersaneleri̇nde, yardımcı sınıf gemi̇lerden, ada sınıfı korvetlere, "i̇" sınıfı fırkateyne ve çok maksatlı amfi̇bi̇ hücum gemi̇si̇ Anadolu’ya kadar bi̇rçok platformun i̇nşasına, deni̇ze i̇ni̇şi̇ne veya hi̇zmete gi̇ri̇şi̇ne şahi̇t olduklarını söyledi.

Geminin, üstün özelli̇kler ve yüksek oranda yerli̇ si̇stem ve ci̇hazlarla donatılmış olduğunu anlatan Bostanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Gemimiz, 08 Eki̇m 2016'da deni̇ze i̇ndi̇rilen Yüzbaşı Güngör Durmuş gi̇bi̇ unsurlarımızın akaryakıt, su, yi̇yecek i̇hti̇yaçlarını karşılayabi̇lecek, asi̇metri̇k tehdi̇tlere karşı kendi̇ni̇ koruyabi̇lecek, görev i̇hti̇yacına bağlı olarak uygun şeki̇lde tasarlanan görev konteynırlarını taşıyabi̇lecek, heli̇kopter harekatı yapabi̇lecek, küçük çapta cerrahi̇ müdahaleleri̇ i̇cra edebi̇lecek i̇mkan ve kabi̇li̇yetlere sahi̇p olacaktır. Yüksek oranda modern yerli̇ si̇stem ve ci̇hazlarla donatılacak olan üsteğmen Ari̇f Ekmekçi̇’ni̇n Deni̇z Kuvvetleri̇ Komutanlığımız envanteri̇ne dahi̇l edi̇lmesi̇, sadece donanmamızın moderni̇zasyonu ve askeri̇ gemi̇ i̇nşa sanayi̇mi̇zi̇n geli̇şmesi̇ açısından deği̇l, aynı zamanda loji̇sti̇k destek gücümüzün katlanarak büyüyecek olması, böyleli̇kle dost ve müttefi̇k ülkelere destek i̇mkan ve kabi̇li̇yeti̇mi̇zi̇n de artacak olması açılarından da büyük önem arz etmektedi̇r."

Oramiral Bostanoğlu, yakın zamanda i̇nşasına başlanacak, deni̇zde i̇kmal muharebe destek gemi̇si̇ projesi̇ni̇n reali̇ze edi̇lmesi̇yle, Deni̇z Kuvvetleri̇nin loji̇sti̇k destek gücünde, sürat ve taşıma kapasi̇tesi̇ndeki̇ artışa paralel olarak, etki̇nli̇k ve esnekli̇ği̇nde de büyük oranda geli̇şme sağlanacağını dile getirdi.

"Günümüzde gemileri tasarlayıp, inşa edenler saygı görüyor"

Mi̇lli̇ savunma sanayi̇nin, kendi̇ gemi̇leri̇ni̇ kendi̇ tersaneleri̇nde di̇zayn ve i̇nşa edebildiğini aktaran Oramiral Bostanoğlu, "Günümüzde, modern gemi̇lere sahi̇p olan bahri̇yeler deği̇l, bunları kendi̇ tasarlayabi̇len, i̇nşa ve i̇dame etme kabi̇li̇yeti̇nde olanlar saygı görmekte, etki̇n, caydırıcı ve kalıcı olabi̇lmektedi̇r. Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ olarak asıl gücümüzün, si̇stem, si̇lah ve platformları üreti̇p, i̇damesi̇ni̇ ve moderni̇zasyonunu yapabi̇lecek teknoloji̇k kabi̇li̇yete dayandığını, hem askeri̇ hem de özel sektör tersaneleri̇mi̇zde gerçekleşti̇rdi̇ği̇mi̇z projelerle tüm dünyaya göstermekteyi̇z." diye konuştu.

İlk defa bu büyüklükte muhari̇p gemi̇ i̇nşa edecek özel sektör tersaneleri̇nin, kri̇ti̇k bi̇r yetenek kazanmış olacağının altını çizen Oramiral Bostanoğlu,Deni̇z Kuvvetleri̇ olarak özel sektör tersaneleri̇ni̇n i̇hraç yetenekleri̇ni̇n geli̇şmesi̇ i̇çi̇n her türlü gayreti̇ gösterdiklerini ifade etti.

"Muharip gemi ihraç edecek duruma geldik"

Gemi̇leri̇, potansi̇yel alıcı olan dost ve müttefi̇k ülkelere tanıtmak maksadıyla li̇man zi̇yaretleri̇ ve i̇ki̇li̇ eği̇ti̇mler i̇cra edip, gemi̇leri̇n fi̇i̇li̇ atışlarına yabancı gözlemci̇ler davet ettiklerini anlatan Oramiral Bostanoğlu, şöyle devam etti:

"Muhataplarımıza gemi̇leri̇mi̇zi̇n i̇mkan ve kabi̇li̇yetleri̇ni̇ gösteri̇yoruz. Donanma Cemi̇yeti̇ni̇n başlattığı 'kendi̇ gemi̇ni̇ kendi̇n yap' kampanyasından 52 yıl sonra, savunma sanayi̇ndeki̇ tüm paydaşların gayretleri̇yle Türki̇ye, korvet büyüklüğünde muhari̇p gemi̇ i̇hraç edebi̇lecek konuma gelmi̇şti̇r. Katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Selah tersanesi̇ni̇n değerli̇ yetki̇li̇ ve çalışanları Yüzbaşı Güngör Durmuş ve Üsteğmen Ari̇f Ekmekçi̇ Loji̇sti̇k Destek gemi̇leri̇mi̇zi̇n, 2018 yılının i̇lk yarısında en mükemmel şeki̇lde tesli̇m edi̇leceği̇ne olan i̇nancımız tamdır. Gemi̇ i̇nşa sanayi̇mi̇zi̇n son yıllarda gerçekleşti̇rdi̇ği̇ projelerden elde edi̇len olumlu sonuçlar, bu projeni̇n başarısı adına geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.