10 °C

Bursa ve BUMİAD

Bursa ve BUMİAD

İlker ÖZASLAN / Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları DerneğiYönetim Kurulu Başkanı

Denizi, gölleri, ırmakları, Uludağ'ı, şifalı suları, içme suları, verimli ovaları, zengin bitki örtüsü, çok çeşitli tarımsal ürünleri ile doğa harikası bir şehir olan Bursa, diğer yandan tarihi, kültürü, üniversitesi ve mozaik oluşturan demografik yapısı ile başka bir zenginlik sunmakta. Zengin mutfağı ise ayrı bir nefasette. İşte böyle ayrıcalıklı bir şehirde yaşamak, bu güzelliklerin farkına varmak, onların korunması ve yaşatılması; Bursa'da yaşayan herkesin olduğu gibi imardan planlamaya, şehircilikten inşaata, tarımdan ormana, sanayiden çevreye yaşamın tüm alanlarında proje ve uygulama yapan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarına bir görev ve sorumluluk yüklemektedir.

Bizler sorumluluğumuzun bilinciyle çok iyi devralamadığımız, son 40 yılda hoyratça tüketilen, tarumar edilen ancak bitirilemeyen bu güzel şehre ve doğasına sahip çıkma konusunda kararlıyız. Bursa'yı gelecek nesle en iyi şekilde teslim etmenin gayreti içerisindeyiz. Bursa Mühendis ve Mimar İşadamları Derneği (BUMİAD) olarak Bursa'nın tüm değerlerinin ve kaynaklarının doğru yönetilmesinin takipçisi olacağız. Konularında uzman değerli üyelerimizin mesleki ve sosyal birikimlerini öncelikle Bursamız'ın yararına kullanmak, sonra da Türkiye'ye örnek oluşturmak hedefimizdir. Bunun için karşı duruşlarımızda çözümü de beraberimizde sunacağız. Çevreye ve doğal kaynaklara duyarlıyız. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma konusunda hassasız. Yerel yönetimler, il özel idaresi, meslek odaları, organize sanayi bölgeleri, üniversite ve tüm sivil toplum kuruluşları ile Bursa'nın ve Bursa ekonomisinin daha iyi olması için işbirliklerine hazırız. Projelerimiz ve önerilerimizle ilerleyen süreçte çok konuşulacağız.

Bursa, Türkiye ekonomisinin dördüncü büyük itici gücüdür. İhracatta ise İstanbul'un ardından ikinci sıradadır. Özellikle imalat sanayiinde Türkiye GSMH'nin yüzde 9'unu sağlamaktadır. Tekstil, otomotiv ve makine imalat sanayiindeki ağırlığı tekstil aleyhine azalmaktadır. Bursa tekstilden boşalan alanı alternatif, yenilenebilir enerji üretim sistemlerini üreterek doldurabilir. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri, su türbinlerinin üretimi Bursalı sanayicilerimizin başarabileceği yeni ve katma değeri yüksek sanayi kollarıdır. Bursalı sanayicilerimiz yenilenebilir enerji konusunda atılım yaparak bu konuda gelişmiş ülkelerin başlattığı atağı Türkiye'nin zamanında yakalaması konusunda öncü olmalıdır.

Talebin üretimden fazla olduğu bu sektör know-how gerektiren, kârlılığı yüksek bir sektör olarak Bursa ve ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Bunun başarılması halinde Türkiye stratejik olarak riskli, pahalı, ithal enerji yerine kendi ürettiği ucuz enerjiyle sanayisine avantaj sunan bir ülke konumuna geçecektir. Bursa iş dünyası devletten yeterli desteği aldığı anda bunu başaracak potansiyele sahiptir.

Daha güzel bir kent ve daha güçlü bir Bursa-Türkiye ekonomisi için BUMİAD olarak üzerimize düşeni yapacağımızı, bunun için her kesimle birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek isterim.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap