14 °C

Bütçeden Fatih Projesi’ne 1.4 milyar TL kaynak ayrıldı

Meclis’te aralıksız 11 gün görüşülen 2013 yılı bütçesi kabul edildi. Bütçede yatırım harcamalarına ayrılan kaynak 39.2 milyar lira oldu.

Bütçeden Fatih Projesi’ne 1.4 milyar TL kaynak ayrıldı

 

 

 
Canan SAKARYA
 
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Ekim'de başlayan ve komisyon görüşmeleri bir ayda tamamlandıktan sonra 10 Aralık’tan itibaren Genel Kurul'da aralıksız 11 gün görüşülen 2013 Yılı Bütçesi Meclis'te kabul edildi. 
2013 yılı bütçesi  Cumhurbaşkanının onayının ardından 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. 2013 bütçesini kabul edilmesinin ardından Meclis 2 Ocak Çarşamba gününe kadar tatile girdi.    
Bütçenin görüşmelerinde en fazla tartışılan konu Sayıştay Meclise gelmeyen denetim raporları oluştururken, muhalefet bütçenin meşru olmadığını ve görüşülemeyeceğini savundu. Yaklaşık 1.5 aylık bir çalışmanın ardından kabul edilen 2013 Yılı Bütçesinde  merkezi yönetim bütçe giderleri, Hazine yardımı ve gelirden ayrılan paylar hariç, 403 milyar 988 milyon lira, gelirleri ise 370 milyar 95 milyon lira olarak öngörüldü. 2013 yılında bütçe açığı 33 milyar 893 milyon lira, faiz dışı fazla ise 19 milyar 107 milyon lira olarak öngörüldü. Bütçe açığının ve faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranlarının sırasıyla yüzde 2.2 ve yüzde 1.2 olması planlandı.
 
Yatırımlara 39.2 milyar lira 
 
2013 yılı bütçesinde kurumların yatırım ödenekleri 2012 başlangıç ödeneğine göre yaklaşık  yüzde 20 oranında artarak, 39.2 milyar liraya çıktı. 2013 yılında eğitim yatırımlarına 8 milyar, demiryolu yatırımlarına 6,9 milyar, enerji yatırımlarına 2.4 milyar, sağlık yatırımlarına 2.2 milyar,  adalet yatırımlarına  1.1 milyar,  havayolu yatırımlarına 646 milyon lira kaynak ayrıldı. 
Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca üstlenilen Ankara ve İstanbul metro inşaatları için 2013 yılı bütçesinden 1.2 milyar lira ödenek ayrıldı. 
 
butce1.jpg
 
Sosyal Güvenlik kurumuna  72,9 milyar lira transfer yapılacak 
 
2013 yılı merkezi yönetim bütçesinden Sosyal Güvenlik kurumuna yapılan transferin  72,9 milyar liraya ulaşması ve bunun 24,9 milyar lirası açık finansmanı olarak öngörülmekte. Bütçeden sosyal hizmetler ve sosyal yardım harcamalarına için 26.4 milyar lira ayrıldı. 
 
Ar-Ge'ye 2.8 milyar lira ödenek 
 
2013 yılı bütçesinden başta TÜBİTAK olmak üzere  üniversite ve sanayi kesimi Ar-Ge projelerini desteklemek için 2,8 milyar lira ödenek öngörüldü. Bütçeden, KÖYDES Projesine 578 milyon, SUKAP Projesine 525 milyon, kalkınma Ajanslarına 473 milyon, SODES'e 210 milyon lira harcanacak. 
 
İhracat desteği 718 milyon lira
 
[PAGE]
 
İhracat desteği 718 milyon lira
 
2013 Yılı bütçesinden işveren prim desteği için 6.6 milyar lira, tarımsal kredi faiz desteği için 1.8 milyar lira, ihracat desteği için 718 milyon lira, esnaf kredi faiz desteği için  514 milyon lira, teşvik ödemeleri için 420 milyon lira,  KOBİ destekleri  için  249 milyon lira ödenek ayrıldı. 
 
Fatih Projesine  1.4 milyar lira  
 
2012 yılında 803 milyon lira ayrıyan Fatih Projesine bu yıl bütçeden 1,4 milyar lira ayrıldı. Bu yıl  üniversite birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden alınan harcın kaldırılmasına bağlı olarak 498 milyon liralık katkı payı bütçeden karşılanacak.
 
Tarımsal destekler 
 
2013 yılı bütçesinden düşük veya sıfır faizli tarımsal kredi sübvansiyonları için 1,8 milyar lira, müdahale alım dahilde işleme rejimi, ihracat uygulamaları kapsamında TMO'ya yapılacak görev zararları ödemeleri için 927 lira, bazı tarımsal ürünlerin ihracatını desteklemek amacıyla  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu uygulamaları için 549 milyar lira, tarımsal KİT'lerin finansman ihtiyaçları için 437 milyon lira harcama yapılacak. 
 
Hangi bakanlık ne kadar pay alacak 
 
2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden  Maliye Bakanlığı 99.1 milyar lira pay alırken, Hazine Müsteşarlığı  71.8 milyar lira,  Milli Eğitim Bakanlığı 47.4 milyar lira pay alacak. 
Bütçeden; genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı'na 157milyon lira, TBMM 773 milyon lira, Başbakanlık 769 milyon lira alacak. 
Önümüzdeki yıl, Adalet Bakanlığı 6.8 milyar, Milli Savunma Bakanlığı 20.3 milyar  lira, İçişleri Bakanlığı 2.8 milyar lira, Dışişleri Bakanlığı 1.6 milyar lira, Sağlık Bakanlığı 2.4 milyar lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 32.1 milyar lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 600 milyon lira pay alacak. 
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1.8 milyar lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 14.7 milyar lira, Avrupa Birliği Bakanlığı'na 213.5 milyon lira, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 2.4  milyar lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 1.8 milyar lira, Ekonomi Bakanlığı'na 1.3 milyar  lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 5.3 milyar lira, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 13.1 milyar lira, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 503 milyon lira, Kalkınma Bakanlığı'na 1.1 milyar lira, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 10.4 milyar lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na da 10.6  milyar lira bütçe öngörüldü.
Meclis'te kamu idarelerinin 2013 yılında ortaya çıkacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine 50 milyon TL ödenek eklendi.
 
Atamalar 
 
[PAGE]
 
Atamalar 
 
Büçe Kanuna göre, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu idare, kurum ve kuruluşlarından; serbest memur kadrolarına 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya nakil suretiyle atama yapabilecek. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacının karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5 bin adet, diğerleri için ilave 65 bin adet atama izni verilebilecek. 
 
Garantili dış borç limiti 3 milyar lira 
 
2013 yılında, garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti, 3 milyar doları aşamayacak. Başlangıç ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.