8 °C

Cari açığın finanse edilebilmesi başarı değil, çırpındıkça bataklığa gömülmektir. Belanın beslenmesi büyütülmesidir.

Cari açığın finanse edilebilmesi başarı değil, çırpındıkça bataklığa gömülmektir. Belanın beslenmesi büyütülmesidir.

Dr. Hamit BOZKURT / Eski Maliye Müfettişi

Niyet oyalamak olunca komisyona gönderilir. Gerçekte çözüm basit ve net, yüksek reel faiz düşük kur politikasının acilen terk edilmesidir. Ancak o zaman çocuklarımız, geleceğimiz yabancılar ve işbirlikçileri ile ortaklaşa sömürülemez, saadet zinciri kopar, refahçılık maskesi düşer.

Yüksek reel faiz-düşük kur uygulamasının, uyuşturucuya müptela olanların uyuşturucuyu giderek daha fazla almaya devam ederek geçici rahatlamasından hiçbir farkı yoktur. Günü kurtarmayı başarı gibi gösterme riyakarlığıdır. Yüksek faiz-düşük kur gaflet ve delalet değil, başka bir şey.

Kendi neslimizi sömürme politikası. Merkez Bankası, dolar kurunu 1 liraya düşürür, dış borç, yabancıya varlık satışı ve bunlara dayalı cari açık artar ve böylece çocuklarımızı sömürerek geçici bir süre 20 bin dolar milli gelire ulaşırız. Bu geçici süre bazılarının toplumu aldatması için, niyetleri için gereklidir. Sonunda çocuklarımız ve geleceğimiz borçlu, bağımlı hale gelir. Sonrası Allah kerim.

Dünyanın en yüksek reel faizini veriyor, bu sayede döviz kurunu zorla düşürüyor, işalatı ucuz hale getirip, işal edip yerken bir elimizle aldığımız borçları öteki elimizle işalat yoluyla geri yabancılara veriyoruz. Ödesin gelecek nesiller diyoruz. Bunu yaparken faizini de borçla ödediğimiz için sadece ana parayı değil faizini de ödesin gelecek nesiller diyoruz. Bunun bir başka tahripkar sonucu da yerli üretimi ucuz işalata boğdurup yok etmek, işsizliği artırmak oluyor. Kullanılan başlıca mekanizma da yüksek faiz-düşük kur ve cari açık. Daha da kötüsü hakim olan tartışma ve yaklaşımlar bu cari açığı, finansmanını sürdürebilmenin yollarını, bir başka ifade ile nesillerimizi, çocuklarımızı yabancılarla birlikte sömürmeye devam edebilmenin yollarını tartışıyoruz.

Cari açık Türkiye'deki haliyle ülke olarak ürettiğinden çok tüketmektir, yani negatif tasarrufudur ve toplam tasarrufu dolayısıyla toplam yatırımları da azaltmaktadır. Hal böyleyken sürekli döviz kurunun düşük kalmasını sağlamak enflasyonu kısa süreli baskı altında tutma başarısını riyalı bir şekilde gösterme uğruna, ülkenin batması pahasına bu durumun derinleşerek ve felaketin katlanarak ötelenmesine ve devam etmesine neden olan bir uygulamadır.

Son yıllarda ülke olarak gelecek nesillerimizi borçlandırıp boğazımıza geçiriyoruz, çocuklarımızı sömürüyoruz ve bu sömürmeyi ancak yabancılarla ortaklaşa, iki elden katmerli yapıyoruz.

Gelecek nesilleri borçlandırarak, o da yetmiyor hazır serveti yabancılara satarak bugünü güllük gülistanlık gösterme, riyakar bir başarı ve refah aldatmacası sürdürüyoruz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap