‘Çat-kapı’ haciz dönemi sona eriyor

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi çalışmalarını tamamladı. Kısa bir süre içerisinde Meclis’e gelmesi beklenen pakette haciz işlemlerine ilişkin düzenlemeler de var.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Pakette haciz uygulamaları, uyuşturucu bağımlıları için cezaevi, arabuluculuk ve avukatlık sistemi düzenlemeleri ve savunma sanayine yönelik düzenlemeler bulunuyor. Pakette çat-kapı haciz uygulamasının kaldırılması, uyuşturucu bağımlıları için cezaevi, arabuluculuk sistemi düzenlemeleri ile göçmen kaçakçılığında cezaların artırılması da yer aldı. Diğer yandan savunma sanayi şirketlerinde çalışanların başka kurum ve kuruluşlarda çalışmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Paketin kısa bir süre içerisinde TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Ailenin ortak kullandığı ürünler haciz edilemeyecek

Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler ancak icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczine izin verilmeyen mallar arasına alınırken buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz işlemi yapılabilecek. Kira anlaşmazlıklarını arabulucular çözecek Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenleniyor. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getiriliyor.

5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununa bir madde eklemek suretiyle Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınıyor. Böylelikle savunma sanayii kapsamında yapılan faaliyetlere yönelik rekabet yasağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bireysel başvuru dosyaları tazminat komisyonuna aktarılacak

Geçici maddeyle, halen Anayasa Mahkemesi önünde derdest bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri “iki hafta” olarak düzenlenmekte ve böylelikle yeknesak hale getirilmektedir.

Bu konularda ilginizi çekebilir