Cezaevi yapımına hız verilecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenleme çerçevesinde, kapasitenin dolu olması nedeniyle yeni cezaevlerinin yapımına hız verilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenleme çerçevesinde, kapasitenin dolu olması nedeniyle yeni cezaevlerinin yapımına hız verilecek.

674 sayılı KHK'da, cezaevi yapımlarına ilişkin yeni düzenleme getirildi. Adalet Bakanlığı, bu düzenleme kapsamında cezaevi yapımına hız verecek.

KHK ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeye göre, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığınca tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde veya mülkiyeti kamuya ait bakanlığa tahsis edilen veya izin verilen taşınmazlar üzerinde cezaevi yapabilecek.

Ödeneğe ve yatırım programına bakılmayacak

Yeni düzenlemeye göre bakanlık bir yıl içinde söz konusu yerlerde yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmadan cezaevleri inşaatlarına başlayabilecek.

Ayrıca cezaevi yapımında imar planı yapım ve onay süresi de beklenmeyecek.

Adalet Bakanlığı, yeni cezaevlerinin yapımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan "pazarlık usulü"ne göre ihaleler gerçekleştirebilecek.

Cezaevi yapımı için mera vasfındaki yerler de kullanılabilecek. Söz konusu alanlar, ot bedeli alınmadan vasfı değiştirilip tapuda hazine adına kaydedildikten sonra Maliye Bakanlığından Adalet Bakanlığına devredilebilecek.

Etiketler