16 °C

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP, Yargıtay ve Danıştay'da daire sayısının artırılmasına ilişkin kanunla ilgili Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve Mersin Milletvekili İsa Gök, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlülüğünün durdurulması ve iptali istemiyle  Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Hamzaçebi ve Gök, Anayasa Mahkemesine gelerek, yürürlülüğün durdurulması ve iptal istemine ilişkin dilekçeyi sundu.

Hamzaçebi, "AK Parti'nin, 12 Eylül'de yapılan referandumla yüksek yargı organlarına ve tüm yargıya hakim olma düşüncesini anayasa maddeleri arasına sıkıştırarak ve bunu 'hukukun üstünlüğü' ilkesi gibi güzel bir kavramın arkasına saklanarak halka sunduğunu" savundu.

Anayasa değişikliği sonrasında, yüksek yargı organlarına ve HSYK'ya yönelik düzenlemelerin anayasa değişikliğinin de bir adım ötesine geçtiğini öne süren Hamzaçebi, "Hükümet, Anayasa'da olmayan birtakım hükümleri yasalara koyarak yargı üzerinde hakim olma düşüncesini açığa vurmuştur" dedi.

Hamzaçebi, HSYK'da, Adalet Bakanı ve bakanlık müsteşarının kurulun doğal üyesi olduğunu ve doğal üyelerin, kurulun toplantılarına katılmaması halinde yerlerine vekil tayin etmelerinin anayasaya göre mümkün olmadığını ifade ederek, buna rağmen müsteşarın toplantıya katılmaması halinde yerine vekil tayin etmesinin mümkün hale getirildiğini belirtti.

HSYK Kanunu'na ilişkin diğer itirazlarını Hamzaçebi, şöyle sıraladı:

"Anayasamız, adli ve idari yargı mensuplarının HSYK'ya üye olabileceğini düzenlemektedir. Anayasamızda, adli ve idari yargı mensupları Yargıtaya ve Danıştaya üye olabilmektedir. Yargıtaya ve Danıştaya üye olacak yargı mensupları arasında idari görevlerde bulunanlar da vardır. Bu görevlerde bulunan kişiler Yargıtay ve Danıştaya üye olabildikleri halde, HSYK'ya ilişkin düzenlemede Anayasa onların HSYK'ya üye olabileceği yönünde bir düzenlemeye yer vermemiştir. Oysa yasa onların HSYK'ya üye olabileceğini düzenliyor. Bunun da Anayasaya aykırı olduğunu değerlendiriyoruz.

Ayrıca, HSYK'ya üye olarak seçilmiş kişilerin, üyelik öncesinde birtakım işlemleri nedeniyle, haklarında bir suç veya disiplin nedeniyle kovuşturma yapılacak ise disiplin konusunda yapılacak kovuşturmaların HSYK tarafından sonuçlandırılması yönündeki düzenleme yine Anayasa'nın izin vermediği düzenlemedir. Hükümet bu ve benzeri düzenlemelerle Anayasa'da olmayan düzenlemeleri yasaya koymuştur. Biz, HSYK'yla ilgili 9 düzenlemeyi iptali düşüncesiyle Anayasa Mahkemesine götürdük."

"Düzenleme kadrolaşma amacı taşıyor"

Hamzaçebi, Sayıştay Yasası'nın, denetçi yardımcılarının sınavla girmesine ilişkin hükmünün ise yargının sınav üzerindeki denetimini kaldıran bir düzenleme olduğunu iddia ederek, bunun Anayasaya ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu kaydetti. Hamzaçebi, düzenlemenin kadrolaşma amacı taşıdığını öne sürdü.

Sayıştayın, TBMM adına bütçe hakkını gözeten ve denetleyen bir kurum olduğuna dikkati çeken Hamzaçebi, kadrolaşma amaçlı sınav düzenlenmesinin bütçe hakkına ve Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Hamzaçebi, Sayıştay Kanunu'nda yer alan performans denetimine ilişkin düzenlemenin de "Sayıştayın görev alanını daraltmaya yönelik olduğunu" savundu.

Öte yandan, Yargıtay ve Danıştayın yeniden yapılandırılmasına yönelik yasa konusunda, Hamzaçebi, "Yasada, hangi maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna ilişkin belirlemeleri yaptık. Dava dilekçelerine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Bu kanunla ilgili de Anayasa Mahkemesine başvuracağız" diye konuştu.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap