10 °C

CHP, Başbakan'a karşı imza topluyor

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında iki ayrı Meclis soruşturması açılması amacıyla imza topluyor

CHP, Başbakan'a karşı imza topluyor

ANKARA - CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında soruşturma önergesi vermek için harekete geçti. CHP, Başbakan hakkında iki ayrı soruşturma komisyonu kurulması için iki ayrı önerge hazırladı. 

CHP, Başbakan hakkında iki soruşturma önergesi verecek

CHP, Başbakan hakkında verilmek üzere iki ayrı soruşturma önergesi için imza topluyor. İmzalar bugün milletvekillerinden alınmaya başlandı. Milletvekilleri iki ayrı önergeye imza attı. 
Soruşturma önergelerinden birincisi MİLGEM ihalesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla verilecek. Diğer önerge de “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” iddiasını içeriyor. 

Soruşturma önergesi için 55 imza yeterli

Meclis İçtüzüğüne göre, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebiliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis soruşturması önergesi gelen kâğıtlar listesine alınıyor ve Genel Kurul'da okunuyor. Okunan önergenin bir örneği, Başkanlıkça hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana gönderiliyor. 

Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit ediliyor. Bu görüşme günü de ayrıca hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana bildiriliyor. 

Genel Kurulca gizli oyla karar veriliyor

Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar veriliyor. 

Yüce Divan'a sevk kararı üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınıyor

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100'üncü maddesi hükümlerine göre, Başkanlıkça Genel Kurulda yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyona veriliyor. 

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanıyor. 

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün oluyor. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınıyor. 

CHP 26 Mart için çağrı yaptı

CHP; MHP, BDP ve bağımsız milletvekillerine 26 Mart tarihinde 4 eski bakan hakkındaki fezlekelerin okunması için Meclis’te olmaları için çağrıda bulundu. 26 Mart Çarşamba günü aç-kapa yapması planlanan Meclis Genel Kurulu’nun toplanması için 184 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. Meclis’te 134 sandalyesi bulunan CHP’nin Meclis’i çalıştırabilmesi için 50 milletvekiline ihtiyacı var. CHP 184 vekil bulamazsa Meclis 26 Mart tarihinde aç-kapa yapacak. 

CHP’li kurmaylar, 26 Mart seçeneğinin yanı sıra olağanüstü toplantı çağrısının da seçenekler arasında olduğunu ifade ediyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.