CHP'den Çiçek'e yeni yargı paketi mektubu

CHP'nin AB Uyum Komisyonu üyesi 6 milletvekili, düzenlemenin AB Uyum Komisyonu'na sevk edilmemesi gerekçesiyle TBMM Başkanı Çiçek'e mektup gönderdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - CHP'nin Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi 6 milletvekili, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, yeni yargı paketinin AB Uyum Komisyonu'na sevk edilmemesi gerekçesiyle mektup gönderdi. 

CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, İstanbul milletvekilleri Şafak Pavey, Ayşe Eser Danışoğlu ve Umut Oran ile Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın imzasının bulunduğu mektup, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

"Hükümetin günlük ihtiyaçlarına göre sürekli yeniden düzenleniyor"

Mektupta, temel hak ve özgürlüklerin bir "yap-boz" anlayışıyla hükümetin günlük ihtiyaçlarına göre sürekli yeniden düzenlendiği bir dönemden geçildiği savunuldu. 

Hukuki düzenlemelerin ulaşılabilir, açık ve öngörülebilir  ve üyelik müzakerelerinin iyi-kötü sürdürüldüğü AB'nin temel hukuk normlarıyla uyumlu olması gerekirken bunun tam tersine bir gidiş olduğu iddia edilen mektupta, şunlar kaydedildi: 

"Baskıcı bir güvenlikçi devlete geçişin yeni unsurlarını taşıyor"

"Tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı'nın işaret etmesiyle hazırlanan ve üstelik temel hak ve özgürlükleri ilgilendirmesine rağmen bir hükümet tasarısı olarak bile TBMM Başkanlığı'na sevkedilemeyen 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', aşınmış bir hukuk devletinden baskıcı bir güvenlikçi devlete geçişin yeni unsurlarını taşımaktadır. 

Üstelik bu teklifi savunan Başbakan ve hükümet çevrelerinin Almanya'da polisin yetkilerini referans göstererek (ama bu yetkileri dengeleyen alt ve üst hukuk normlarını yok sayarak) meşruiyet arama çabalarına karşın, söz konusu teklifin (hiç olmazsa bu teklifin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nu ilgilendiren 20 ile 28. maddeler arasında kalan 9 düzenlemesinin tartışılması amacıyla) AB Uyum Komisyonu'nun görüşüne sunulmaması büyük bir eksiklik ve hatalı uygulama olacaktır. 

"AB üzerinden yeni eleştirilerin konusu olacak"

Komisyonumuz Başkanı'nın 'her türlü ceza kanunu düzenlemesinin AB Uyum Komisyonu'na gelmesi gerektiği' yönündeki genel görüşüne rağmen, Hükümetin bu teklifin acil olarak Meclis'ten geçirilmesi kaygısıyla Adalet Komisyonu dışında hiçbir komisyonun incelemesine sunulmaması yönündeki telkinleri nedeniyle teklifin komisyonumuza gönderilmeyeceği bilgisi alınmıştır. Bunu, yasama organının işleyişine açık bir müdahale olarak görüyor ve temel hak ve özgürlüklerin geriye götürülmek istendiği böyle bir düzenlemenin, acil ihtiyaç gerekçesiyle, AB normlarıyla uyumunun araştırılmamasını komisyonumuzun varoluş nedeniyle de büyük bir çelişki doğuracağını ve bunun AB üzerinden yeni eleştirilerin konusu olacağını dikkatinize sunmak istiyoruz. 

Bu nedenlerle, Yüce Meclis'in Başkanı olarak sizin bu eksik ve hatalı uygulamayı düzeltmek hususunda gereğini yapacağınıza güvenmek istiyoruz." 

Bu konularda ilginizi çekebilir