5 °C

Cirodan en büyük payı 'ticaret' aldı

Toptan ve perakende ticaret, 2007'de yüzde 49.57 ile ciro bazında en büyük paya sahip sektör oldu.

Cirodan en büyük payı 'ticaret' aldı

ANKARA – Ciro bazında en büyük paya sahip olan sektör 2007 yılında yüzde 49.57 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı oldu. Bunu yüzde 27.94'lük pay ile imalat sanayi sektörü izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2007 yılı Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma verilerini açıkladı. Yoğunlaşma oranlarını 2007 yılı Sanayi ve Hizmet İstatistikleri çalışmasının kapsamına giren girişimlerin faaliyet türü birimlerinin ciro değerini kullanarak NACE Rev. 1.1. sınıflamasına göre 4 rakamlı (sınıflar) düzeyde hesaplayan TÜİK, girişimin faaliyet gösterdiği her farklı ekonomik faaliyet sınıfı, faaliyet türü birimi olarak aldı.

TÜİK, bu çalışmada temel alınan yoğunlaşma oranını (CR4), bir ekonomik sınıftaki en büyük 4 girişimin ciroları toplamının, o ekonomik sınıftaki toplam ciro değerine bölünmesiyle elde etti. Buna göre ciro bazında en büyük paya sahip olan sektör yüzde 49.57 ile “Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı” oldu.

Bunu yüzde 27.94'lük pay ile imalat sanayi sektörü izledi. Ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörünün ciro bazında payı yüzde 7.78 olurken, inşaatın yüzde 5.05, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımının yüzde 3.57, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetlerinin yüzde 2.71, oteller ve lokantaların yüzde 1.32 pay aldı. Sağlık işleri ve sosyal hizmetler ile eğitimin ciro payı yüzde 0.51 olarak gerçekleşirken, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinin cirosu 0.31 olarak tespit edildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.