18 °C

Cumhurbaşkanı Gül 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği'ni onayladı

Cumhurbaşkanı, TBMM'de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulmasını öngören kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Gül 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği'ni onayladı

 

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" kurulmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5840 sayılı "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu" yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kanuna göre, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyecek, bu gelişmeler konusunda TBMM'yi bilgelendirecek, kendisine esas veya tali olarak havale edilen kanun tasarı ve teklifleri ile KHK'lar hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunacak.

Komisyonun üye sayısı, Danışma Kurulunun teklifiyle TBMM Genel Kurulunca belirlenecek. Komisyonda, siyasi parti grupları ile bağımsızlar, Meclisteki sayılarının üye tam sayısına nispet edilmesiyle bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilecek.

Komisyonun üyeleri belirlenirken, kadın milletvekilleri ile insan hakları konusunda uzman milletvekillerine öncelik tanınacak.

Üyelikler için bir yasama döneminde 2 seçim yapılacak, her devre için seçilenlerin görev süresi 2 yıl olacak.

Komisyon, TBMM Başkanlığının talebi üzerine ya da istenildiğinde Meclis Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile KHK'leri, kadın erkek eşitliği konusunda anayasa, uluslararası gelişmelere uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş bildirecek.

İhlallere yönelik başvuruları inceleyecek

Kadın hakları ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip edecek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunacak ve bu gelişmeler konusunda Meclisi bilgilendirecek olan komisyon, kadın erkek eşitliğinde TBMM'nin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları da sağlayacak.

Komisyon, kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapacak, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların kadın erkek eşitliği ve kadın hakları konusundaki hükümleri ile Anayasa ve diğer ulusal mevzuat arasında uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirleyecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Meclis Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialarla ilgili başvuruları inceleyecek ve gerekli görürse ilgili mercilere iletecek.

Komisyon, görevleriyle ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden, kanunlarda öngörülen usullere uyarak bilgi isteyebilecek ve ilgilileri çağırarak bilgi alabilecek. Ayrıca, görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilecek. Komisyon, Ankara dışında da çalışabilecek.

Komisyon, kendisine ulaşan başvurularla ilgili, başvuru sahibine, başvurunun sonucu ve yapılan işlem hakkında, havale tarihinden itibaren başlayarak en geç 3 ay içinde bilgi verecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap