13 °C

Devlet destekleri yakın takipte olacak

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet destekleri yakın takipte olacak
ANKARA - Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturulacak. 
Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Kanun, devlet desteklerinin, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmalara uygun olarak düzenlenerek, ilgili yerlere bildirimini sağlamak üzere prensiplerin belirlenmesi, desteklerin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları düzenliyor. Kanun, tarım, balıkçılık ve hizmet sektörlerindeki devlet desteklerini ise kapsamıyor.     
Kanuna göre, ürünlerin veya hizmetlerin kaynağıyla ilgili ayrımcılık yapılmaksızın bireysel tüketiciye verilen sosyal nitelikli destekler, doğal afetlerin veya olağanüstü olayların neden olduğu zararı gidermeye yönelik olan ve zararın maddi büyüklüğünü geçmeyen destekler, ''uygun devlet desteği'' sayılacak.     
Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan ciddi sorunları gidermeye yönelik desteklerin de aralarında bulunduğu bazı konular ise, ''uygun görülebilir devlet desteği'' kapsamında yer alacak. Ayrım yapılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanan genel nitelikli ekonomik ve mali önlemler, devlet desteği sayılmayacak.         
Devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulu
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturulacak. Kurul, Maliye ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ve Rekabet Kurumundan birer üye olmak üzere 6 üye ile Devlet Destekleri Genel Müdüründen oluşacak. 45 kişilik kadro ihdas edilen Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bulunacak. Kurul'un başkanlığını Devlet Destekleri Genel Müdürü yürütecek. Kurul üyeleri müşterek kararnameyle atanacak.     
Kurul, kararlarında bağımsız olacak, kurulun aldığı kararlar kesin kabul edilecek. Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Kurul harcamaları, Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanacak.     
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye ile AB arasındaki antlaşmalara uygun olarak devlet desteklerinin ilke ve prensiplerini belirleyecek, bu desteklerin uygunluğunu inceleyecek, izleyecek, denetleyecek. Kurul, uygulama sonuçlarını desteği verenlerden temin ederek Avrupa Komisyonuna ve ilgili mercilere gerekli bildirimleri yapacak.       
  
Her türlü bilgiyi verecek
Desteği verenler ve diğer ilgili taraflar, Kurulun ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, belgeyi vermekle yükümlü olacak. Kurul, devlet desteğinin bu niteliği taşıyıp taşımadığını tespit edecek, kararı destek verene bildirecek.     
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu, kanuna aykırı olduğundan şüphe edilen bir devlet desteğiyle ilgili, desteği verene de bilgi vererek inceleme başlatabilecek. Kurul, inceleme başlatılması kararıyla birlikte, nihai bir karara kadar kanuna aykırı olduğundan şüphe edilen desteğin durdurulmasına da karar verebilecek.     
Kanuna aykırı desteklerin geri alınması, desteğin fiilen verildiği tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımına tabi olacak. Ancak, Kurulun ilk değerlendirme yapması ve inceleme başlatması veya desteği durdurması zaman aşımı süresini de durduracak.     
Devlet desteğinin kötüye kullanıldığına dair bilgi edinilmesi halinde Kurul, desteği verenden durumun tespitini, ilgili mevzuatta belirtilen gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve bilgi verilmesini isteyecek.     
Destek verenler, yıl içinde verdikleri her türlü devlet desteğine ilişkin uygulama bilgilerini, yılın bitiminden itibaren en geç 3 ay içinde Kurula bildirecek. Kurul, ilk değerlendirmesini 60 iş günü içerisinde tamamlayacak. 31 Aralık 2001'den önce düzenlenmiş ve yatırım süresi bitmiş yatırım teşvik belgelerinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iptal edilenler, yap-işlet-devlet modeli kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için düzenlenenler ve kaynak kullanımı destekleme primi içerenler hariç, diğerleri herhangi bir işlem yapılmaksızın tamamlanmış sayılacak. Bu belgelerde ihracat taahhüdü aranmayacak.
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.