8 °C

Devlet KOBİ'lere VIP muamelesi yapacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, KOBİ’leri daha aktif desteklemek için işbirliği yapıyor. Bakan Işık, girişimcilerin ayağına kadar gidip destekleri anlatacaklarını açıkladı

Devlet KOBİ'lere VIP muamelesi yapacak

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kredi Garanti Fonu'nun KOBİ'lere, TÜBİTAK ve KOSGEB kredileri için teminat vereceğini, böylece KOBİ'lerin kredi için aylarca bekleme sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) bu yıl İş Bankası sponsorluğunda düzenlediği KOBİ Zirvesi 10’uncu kez toplandı. Zirvenin açılışında konuşan Işık, üretimin yüzde 65'ini, ihracatın yüzde 62'sini, istihdamın yüzde 76'sını KOBİ'ler ile yaptıklarını hatırlattı. Zirvede binlerce KOBİ'yi ilgilendiren müjdeler veren Işık, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri işbirliği yaparak girişimcinin ayağına gidip devletin verdiği destekleri anlatmasının yanı sıra KOBİ'lerin krediye ulaşmasını da kolaylaştıracaklarını söyledi.  

TÜBİTAK VE KOSGEB kredisi alacak KOBİ'lere kimi zaman 4-5 ay ödeme yapılamadığını anlatan Işık şöyle devam etti: “Kredi Garanti Fonu ile anlaşma imzaladık. Kredi Garanti Fonu teminatı verecek, TÜBİTAK ve KOSGEB de peşin ödeme yapabilecek. Türkiye'de teknolojiyi destekleyen risk sermayesine TÜBİTAK olarak katkı veriyoruz. Sadece 2014 için bakanlığımızın büyük kısmı hibe olmak üzere doğrudan vereceği destek miktarı 1 milyar 576 milyon lira. Endişem bu paraların kullanılamaması. Bu kadar potansiyel taşıyan bir ülkenin KOBİ'leri bu paraları kullanmıyor. Bu paralar yetmemeli."

Enerji, kira ve sigorta priminin % 75’i devletten 

Ar-Ge merkezlerinde 50 olan araştırmacı sayısını 30'a çekeceklerini açıklayan Işık, kanunun şu anda Meclis Genel Kurulu'nda bulunduğunu söyledi. Bakan Işık, KOBİ'lerin önünü açacak diğer düzenlemeleri de şöyle sıraladı: “Bu yıl ilk defa Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksimizi açıklayacağız. Teknolojik ürün geliştiren ama bunu üretmek için kaynağa sahip olmayan girişimci ya da işletmeye 5 milyon liraya kadar hibe olarak makine teçhizat desteği veriyoruz. İşletme giderleri için de 'Kendine uygun bir yer kirala, hemen başla, kira bedelinin yüzde 75'ine kadarını bir yıl süreyle biz karşılayacağız' diyoruz. Kullanılan enerji bedelinin yüzde 75'ine kadar bir yıl biz karşılayacağız. Personelinin sigorta primini yüzde 75'ine kadar biz karşılayacağız. Ayrıca bir Ar-Ge personelinin asgari ücretin brüt miktarı kadar ki tutarını 2023'ye kadar karşılayacağız. Bunun için 100 milyon liraya yakın kaynak ayırdık. Eğer bir ürün teknolojik ise bununla ilgili kamu ihalesine giren yerli bir üreticinin teklifi, bir yabancıya göre yüzde 15 pahalı olsa dahi kamu onu almak zorunda. Bir şirket ya da girişimci teknolojik bir ürün üretmiş ve kamu ihalesine girecek fakat karşısına İş Bitirme Belgesi duvarı çıkıyor. Bu şirketler eğer bir teknolojik ürün üretmişse ve kamuda ihaleye girecekse onun İş Bitirme Belgesi'ni bakanlık olarak biz vereceğiz. Bir buluş, bir patent, bir ürün geliştirildiyse bu ürünün satışından elde edilen gelirin kurumlar vergisinin yüzde 50'sinden devlet olarak vazgeçiyoruz. Savunma sanayinde ciddi bir sıçrama yapan off-set uygulamasını kamu ihale kanununda istisna maddesine aldık."

En büyük eksik nitelikli insan gücü

TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe de zirvenin ana konusunu ‘Rekabet Gücü İçin Uluslararasılaşma ve Bilgi Deneyimi’ olarak belirlediklerini ifade etti. Toplumsal kalkınmanın sadece sermaye yeterliliğiyle olmadığını belirten Aktepe, teknik açıdan donanımlı olmamıza rağmen yeni buluşları pazara sunmada en büyük yetersizliğin nitelikli insan gücü olduğunu anlattı. Zirvede kürsüye çıkan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ise ellerindeki tüm maddi kaynakları KOBİ’ler için seferber ettiklerini anlatarak, “Maddi destek KOBİ’ler için 1’inci derecede önemlidir. Bunun yanında KOBİ’ler için yönlendirme çalışmaları da yürütüyoruz” dedi.

[PAGE]

10. KOBİ Zirvesi’nde konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye’nin istikrarlı bir süreç geçirmesi nedeniyle ekranları izlemeyi bıraktığını belirterek, şimdi tekrar döviz kurunun hareketlerini takibe başladığını söyledi. Bali, “Bugün bir yabancı yatırımcı çok kısa süre önce her doları karşısında 1.8 liralık Türk malı satın alma imkanına sahipken şimdi 2.20 liraya sahip. Şirketlerimizin değeri yüzde 30 civarında düştü. Kaybetmek budur. Kolay gelmediğimiz yerleri kolay vermemek için bu sorumlulukla çalışmak zorundayız” dedi. Bu konjonktürde KOBİ’lerin daha önemli hale geleceği bir sürecin başladığının altını çizen Bali, KOBİ’lerin ekonomide sadece ekonomik değil, gelir dağılımı, sosyal kalkınma, kalifiye eleman yetiştirilmesi, göçün önlenmesi gibi çok boyutlu bir kilit rolü olduğunu söyledi. Adnan Bali, Türkiye’nin gelecekte büyümenin kompozisyonunu yüksek katma değerli imalat sanayi üretimine kaydıracak şekilde bir dönüşüm gerçekleştirmesini ve bunun da temel bileşeninin bilim ve teknoloji başta olmak üzere sanayileşme politikaları olduğunu vurguladı. Bali, “Özellikle ölçek dezavantajı oluşturacak şekilde KOBİ fetişizmi yaratmamalıyız” dedi. 

Zirvede kürsüye çıkan DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, dünyada artık genetik, enformasyon teknolojileri, robotik ve nanoteknoloji gibi alanlardan para kazanıldığını belirterek, “Biz bunların hiçbirinde yokuz. Devlete bu konuda aktif bir rol düşüyor” dedi. Hakan Güldağ, dünyada sermaye akışının sağlanması amacıyla kur savaşlarına benzer faiz savaşları yaşanabileceğiwne dikkat çekti. 1980 yılında 45 milyon olan Türkiye nüfusunda 20 milyon yetişkinin 18 milyon çocuğa baktığını dile getiren Hakan Güldağ, “Şimdi 76 milyonun üzerinde nüfus var. 50 milyonun üzerinde yetişkin, yine 18 milyon çocuğa bakıyor. Şehirleşme oranımız da yüzde 70’lerde. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 80. İç göç ve nüfus artışı dinamiklerinin yerine kadın iş gücünün öne çıkarılması çok önemli” diye konuştu. Güldağ ayrıca inovasyon  ve teknoloji motorunun dünya ekonomisine eskisi gibi hız kazandıramadığını belirtti. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.