6 °C

Doğan'ın 680 milyon liralık cezası durdu

Danıştay, Doğan TV'nin 2006 yılı KDV dava sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti.

Doğan'ın 680 milyon liralık cezası durdu

İSTANBUL - Danıştay, Doğan TV Holding A.Ş'nin 2006 yılı katma değer vergisi (KDV) dava sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti ve ilgili vergi mahkemelerinin kararlarını bozdu.

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan özel durum açıklamasında, daha önce ilgili vergi mahkemelerinde, bağlı ortaklık Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlandığını kamuya açıkladıkları 2006 yılı KDV dava sonuçlarına, adı geçen bağlı ortaklık tarafından yapılan diğer itirazların da Danıştay tarafından kabul edildiği ve ilgili vergi mahkemelerinin kararlarının bozulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, bağlı ortaklıklığımız Doğan TV Holding A.Ş. D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ile Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş'de, geçici ilmühaberler ile yapılan ortaklık pay devirlerinde KDV hesaplanması gerektiğinden bahisle yapılan cezalı vergi tarhiyatlarının tamamına karşı yapılan itirazlar, vergi mahkemesi ve/veya Danıştay nezdinde adı geçen bağlı ortaklıklarımız lehine sonuçlanmış olmaktadır. Danıştayın bu son kararları ile Doğan TV Holding A.Ş. aleyhine sonuçlanan 444 milyon 257 bin 876 lira tutarındaki Vergi Mahkemesi kararları da Danıştay tarafından esastan bozulmuş olmaktadır. Hatırlanacağı üzere söz konusu davanın aleyhte sonuçlanması nedeniyle Doğan TV Holding A.Ş'ye tebliğ edilen ancak Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan gecikme faizi tutarı da 235 milyon 622 bin 428 liraydı. (Gecikme faizi ile birlikte vergi aslı ve cezası toplam 679 milyon 880 bin 304 lira).

Danıştay tarafından bozulan söz konusu kararlarda; 'hisse senedi ile geçici ilmühaberin; Türk Ticaret Kanunu'nda 'Hisse Senetleri' başlığı altında ve aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmühaberin hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması, aynı nitelikleri taşıması, birbirinin devamı olması ve sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle geçici ilmühaberin de vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, geçici ilmühaberle yapılan ortaklık payı devrinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesi kapsamında bulunmadığından bahisle, yapılan cezalı tarhiyatın bu kısmında isabet görülmemiştir' denilmektedir. İlgili tarafların Danıştay kararının aleyhe olan kısımlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunma hakları mevcuttur."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.