10 °C

DOKAP Projesi, bu haliyle Ordu'yu temsil etmiyor

DOKAP Projesi, bu haliyle Ordu'yu temsil etmiyor

 

ORDU'DAN / Murat GÜRSOY

ordu@dunya.com

Doğu Karadeniz'in merkez şehri Ordu, Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı'na dahil edilmiş gözükse de rapor incelendiğinde ilimize üvey evlat muamelesi yapıldığı açıkca görülüyor. Böyle bir rapora bölge siyasilerinin gereken tepkiyi istenilen ölçüde verememesi düşündürücü. Ordu valimizi, belediye başkanımızı, siyasilerimizi yüksek sesle 'Bu raporu düzeltin' demeye çağırıyoruz.

Rapor incelendiğinde, Ordu'nun altyapı eksikliklerinin hiç gündeme alınmadığı görülüyor. Demiryolu Projesi'nin Trabzon'dan başlayıp, sahil boyunca Giresunu ve Ordu şehrini kapsayacak şekilde olması mümkünken, nedense demiryolu sadece Trabzon'u kapsıyor. Biz kimsenin yatırım almasından rahatsız değliz, sadece Ordu şehri olarak adalet istiyoruz. Rapoda ayrıca 'Or-Gi Havalimanı incelenmelidir' diyor; oysa ihtiyaçtır demesi gerekiyor. Bugün Trabzon Havalimanı pisti genişletilirken, iki şehri kapsayacak olan Or-Gi Havalimanı sadece iki kelimede geçiştirilmiş.

Raporu neresinden tutarsak tutalım, Ordu şehrimizi mutlu edecek hiç birşey yok. Bilerek lades demeye gerek yok, biz sadece adalet istiyoruz. DOKAP Projesi'nde bu adaleti göremiyoruz. Ordulular olarak lütfen bu raporu acilen düzeltin, diyoruz. Raporun eksik kalan kısımlarını Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) çok güzel ortaya koydu.

Doğu Karadeniz Bölge Planı Taslağı okundu, incelendi ve yapılan tespitler ile plana dahil edilmesi gereken, ilimizi ilgilendiren strateji önerileri ve revizyon talepleri OTSO tarafından bir rapor haline getirildi. Bu rapora göre plan konseptinin Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarınca belirlenen içerik kapsamında hazırlandığı raporun giriş bölümünden anlaşılıyor. Planın mevcut haliyle ve içerik yapısıyla 2000 yılında hazırlanan DOKAP'ın adım adım uygulaması olarak görüyoruz. Plan, bölgeler arası kalkınma farklılığını ortadan kaldırma gayesine dönük olmasına rağmen, planın ana felsefesi ve bu felsefeye uygun olarak hazırlanan vizyon, amaç, hedef ve stratejiler; bölge içi kalkınma farklılığını artıracak şekilde düzenlenmiştir. Planın esas kaynağı olan DOKAP Projesi de temel kalkınma modeli olarak öncelikle bölgede güçlü ve gelişmiş kentsel bir cazibe merkezi oluşturma ve sonra dalga yayılması örneğinde olduğu gibi hinterlantların gelişimini sağlama prensibini esas alan bir felsefe yönünde kurulmuştur.

Bu tür projeler Almanya veya DOKAP projesinin müellifi ve destekçisi olan Japonya gibi homojen kültürlü ve otokontrol yapısına sahip toplumlarda başarıya ulaşabilme imkanı bulabilse dahi heterojen kültürel yapıya sahip ve hatta bireyselciliğin çok yüksek olduğu Karadeniz gibi kent yapılanmalarında başarılı olma şansı zayıf olarak öngörülmekte ve planın mevcut uygulama yapısı ile Trabzon ve yakın eksenine ciddi gelişmeler sağlarken, Ordu-Giresun ve Artvin gibi bölgelerde, gelişmenin aynı hızda olmayacağı gibi bölge içi gelişme; gelir ve yaşam kalitesi farkının iller arasında daha da artıracağı endişesini gündeme getirmektedir. DOKAP projesi bu haliyle uygulanamaz, uygulanırsa bölgeler arası uçurumlar artar.

Biz Ordulular olarak adalet istiyoruz ve yetkilileri bu yanlışdan dönmeye davet ediyoruz. Söz artık DOKAP Projesi için yetkililerde. Her şey daha güzel bir Ordu için…

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.